Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Un estudi de l’esport a les Roquetes (SportRoq).

Daniel Cabezas Ramírez


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Rat Martins.

 

Introducció
El perquè del treball l’hauríem d’atribuir al meu amor per l’esport i pel periodisme esportiu des de ben petit fins a l’actualitat. M’agraden i segueixo gairebé tots els esports, és allò a què em vull dedicar en un futur i el meu objectiu és clar, fer retransmissions i que els meus avis em puguin escoltar. Pel que fa a les hipòtesis que em vaig fixar, són un seguit de preguntes amb les quals pretenia investigar i descobrir quina és la situació de l’esport en sí al nostre poble. 1. Quins esports es practiquen a Les Roquetes? 2. Quin reflex d’aquests esports trobem en els mitjans de comunicació? 3. Les emissores de ràdio tenen programes específics de temàtica esportiva? 4. Es practica molt d’esport a les Roquetes del Garraf? 5. En quines condicions es practica esport a Les Roquetes? 6. Com podria oferir un seguiment periodístic de la pràctica esportiva a la meva vila?

Contingut
El primer dels apartats del treball correspon a la pròpia justificació i a les diferents hipòtesis establertes per a la realització del treball, aquest apartat ja ha estat esmentat anteriorment en ‘objectius i motivació’. Hem fet referència a les Roquetes, i, per tant, ens vam voler situar. El segon apartat, té com a denominació ‘Situem-nos’. Els objectius en aquest punt eren els següents: • Per una banda, volíem conèixer i situar el nostre poble, com va sorgir, quina és la seva historia. Per arribar a aquests coneixements m’he llegit un llibre d’una autora local la Mary Muñoz, que contenia infinitat d’informació sobre les Roquetes. Em va semblar magnífic conèixer la història del meu poble a partir d’una escriptora que també és d’aquí. • Vam voler saber més sobre l’evolució i la realitat des d’un altre punt de vista, i en la meva línia investigadora ens vam centrar en l’evolució d’aquest poble, quina és la realitat, per tant, vaig decidir entrevistar en Juan Ramírez Ruiz, que, juntament amb la seva família va emigrar d’Andalusia cap a Catalunya i va ser dels primers en instal•lar-se en aquest poble. El tenia a prop, és el meu avi, però mai parlàvem d’aquest tema i em va semblar molt interessant i bonic poder fer-ho. • I, per últim, volíem veure en quines condicions i alguns detalls de la vila, com per exemple poden ser els diferents noms dels carrers vinculats amb persones importants al llarg de la història o pel que fa a les instal•lacions esportives. El tercer punt és, potser, el de més importància. En aquest apartat pretenia focalitzar els diferents esports. Per tal d’establir quines eren les entitats principals al nostre poble, em vaig adreçar a l’ajuntament i vaig poder saber que en són nou, totes elles inscrites al registre corresponent. Un cop adquirida aquesta informació, i fixant el paràmetre en nou esports, vaig decidir dividir aquest apartat en dues seccions. • Per una banda, em vaig centrar en l’esport en sí, en la seva història i en la seva normativa, amb la finalitat d’adquirir uns coneixements previs a la posada en pràctica. • Per una altra banda, vaig aplicar aquests esports al poble amb l’objectiu d’obtenir la màxima informació i fer una anàlisi sobre la situació d’aquestes entitats. Per tal de complir aquest objectiu, vaig enquestar l’alumnat de les tres escoles de Roquetes per saber què opinaven els futurs esportistes. També vaig entrevistar els principals dirigents de les diferents entitats i, a més, vaig poder parlar amb les màximes representants de l’esport a Les Roquetes: la tècnica d’esports de l’ajuntament i la regidora. En aquest treball, també volia tractar els mitjans de comunicació (apartat 4). Per tant, vaig considerar oportú realitzar un apartat amb aquesta temàtica que ens ha servit posteriorment, per a la realització de la part pràctica, tant de la ràdio com del bloc. Aquest punt, el podem dividir en tres seccions. • La primera és la premsa. Em vaig remuntar fins als seus inicis esportius per saber quin és el seu origen i com va influir en la societat. Tot això ha estat possible a partir de la consulta de diferents arxius i d’una recerca en xarxa. També he volgut saber quins eren els noms més importants, els noms propis, com per exemple el de Narcís Masferrer. També vaig analitzar la premsa considerada més important. • La segona secció, correspon a la ràdio. Aquí vaig procedir de la mateixa manera: primer la història, l’aparició de la ràdio de temàtica esportiva i el seu desenvolupament, el seu procés i en l’apartat més pràctic, vaig analitzar dos programes de ràdio catalans, Tu diràs i El club de la mitjanit, dos programes de fort ressò a Catalunya. Un altre nom propi a tenir present és Joaquim Maria Puyal, un comentarista apassionat per l’esport que ha servit com a model per a altres locutors. • Finalment per a la tercera secció, em vaig inspirar en les paraules bloc i blocaire. Un bloc és un mitjà molt més recent que la premsa i la ràdio, per tant, la secció d’història és més reduïda. Per tal de compensar totes tres seccions, vaig decidir potenciar-ne l’anàlisi. Així doncs vaig analitzar els blocs del diari Marca i també els cinc blocs més importants de tota Espanya, entre els quals trobem Altas Pulsaciones o el d’un club de futbol, el Màlaga. Els següents apartats (apartats 5 i 6) són els més pràctics del treball. El primer de tots correspon al de SportRoq Ràdio. • SportRoq Ràdio: Un programa de ràdio per a una emissora comarcal, amb una freqüència que ja estimaria més endavant, quinzenal o mensual. Aquest programa de ràdio finalment no s’ha pogut realitzar tot i tenir-ne el material necessari ja que disposem de molt material sonor com per exemple les entrevistes, cròniques de partits, l’escaleta de continguts, etc. Estava pensat per realitzar-lo des d’una emissora juvenil, Ràdio Vilanova, i fins i tot vaig mirar d’apropar-me a Canal Blau. Finalment no va ser possible aquesta realització per manca d’interès a Canal Blau i per massa gent amb les mateixes intencions a la ràdio juvenil. Per últim, també ho vaig intentar amb Ràdio Maricel, però no vaig tenir cap mena de resposta. • SportRoq Bloc. De què serveix la informació si no arriba a la gent? Si no podia fer radio faria un Bloc, un mitjà que s’adapta perfectament a les meves intencions. I n’he fet la proposta, una proposta senzilla però eficaç. Vaig dissenyar-ne el format i en vaig provar algunes plataformes, com per exemple blogspot. Finalment em vaig decantar per la plataforma ‘Sites’, de Google que va associat a l’adreça de correu electrònic. Com que en marxar del meu institut perdré l’adreça de correu electrònic, vaig decidir crear un correu nou, un de particular per tal de continuar amb aquest bloc una vegada hagi acabat els meus estudis acadèmics en el centre. Aquesta aplicació de Google complia tots els requisits: facilitat, tranquil•litat i senzillesa. La informació del bloc reflecteix la del mateix treball, això sí, l’hem reordenat i dividit de forma diferent per oferir-la més fàcilment al lector. El bloc està dividit en set apartats: 1. Una introducció/justificació. 2. L’apartat de ‘Situem-nos’ esmentat anteriorment. 3. Parlem d’esports. 4. Les Roquetes nucli esportiu. 5. Esports i mitjans de comunicació. 6. Darrera hora dels esports. 7. L’espai de l’entrevista.

Conclusió
Com ja heu vist es tracta d’un treball extens, i les conclusions també ho són. He fet referència a les hipòtesis establertes i ara intentarem donar resposta a les preguntes. • A les Roquetes, es practiquen nou esports amb un clar predomini del futbol. • Hi ha moltes emissores de ràdio que emeten programes esportius, és a dir, l’esport és present a les nostres vides i els mitjans de comunicació se’n fan ressò. • Les Roquetes es podria considerar un nucli esportiu, hi ha molta participació. • Les instal•lacions presenten deficiències importants però l’ajuntament sembla que té intenció de millorar-les. • La millor manera d’acostar-nos i informar el poble són la ràdio i el bloc. Però és el bloc el més útil per a la nostra proposta.

Fonts documentals
L’apartat vuit correspon a la metodologia on cal fer-ne alguna pinzellada. • Bibliogràfica bàsicament a partir del llibre ‘Les Roquetes, una aproximació a la seva història’ de Mary Muñoz • Recerca en xarxa. S’hi pot accedir fàcilment i se’n pot trobar molta informació bàsica sobre les generalitats dels esports. Aquesta informació bàsica constitueix la primera part dels apartats “Esports” i “Mitjans de comunicació” que només pretenia acostar-me una miqueta a la realitat d’aquests temes. • Anàlisis contrastades, mitjançant les quals he vist el tractament que se’n fa als mitjans de comunicació sobre l’esport. • Treball de camp que s’ha dut a terme: 24 entrevistes i 579 enquestes, que vaig analitzar mitjançant unes gràfiques comparatives que em van oferir molts resultats que han quedat plasmats en les meves conclusions.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat