Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Modificar l'ADN per curar malalties? La teràpia gènica.

Sara Martí Marcet


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Carme Taulés Marin

 

Introducció
Els meus objectius són conèixer els diferents aspectes de la teràpia gènica, relacionar-ho amb el que ja sé de genètica molecular i ampliar els coneixements dins d’aquest àmbit però també de l’acció enzimàtica, el mètode de treball científic, el material que s’utilitza per fer recerca i tenir una visió una mica més actualitzada de la genètica molecular. La meva motivació per escollir aquest tema és la següent: és molt actual, m'agrada la genètica i vaig creure que seria un repte per adquirir coneixements dins d'un món en el qual encara no hi havia entrat mai tan específicament, doncs inicialment no era conscient de que a través de la modificació dels gens es poguessin tractar malalties que d'altres maneres són considerades incurables.

Contingut
Aquest treball consta de dues parts: una de bibliogràfica i les pràctiques. La part bibliogràfica inclou tota la teoria de la teràpia gènica: definició, història, tipus, mètodes de transport i transferència de gens, vies d'administració, eines d'edició genètica i aplicacions, incloent-hi projectes actuals. Les pràctiques són de diversos tipus: una de virtual, per conèixer el material de laboratori i els mètodes que es porten a terme per investigar; una al laboratori escolar, per comprovar com afecta la manipulació dels gens en organismes vius, en el meu cas, el C.elegans i per últim el disseny d'un experiment, que ha servit per aplicar el que he après de la teoria.

Conclusió
Amb aquest treball de recerca sobre la teràpia gènica he tingut la oportunitat de conèixer un tema que era totalment desconegut per a mi a través de la cerca d'informació i les diverses pràctiques que he realitzat. Les pràctiques que he dut a terme tant al laboratori com el disseny d'un experiment de forma teòrica, m'han permès conèixer una mica més els materials i mètodes que s'empren en centres d'investigació malgrat no haver estat treballant mai en un. A més, he pogut comprovar com havien progressat els meus coneixements de teràpia gènica en la part teòrica doncs per fer les pràctiques calia haver après certs temes prèviament. Amb el treball he pogut comprendre la gran importància que tenen les proteïnes, concretament els enzims, en l'organisme. Les seves funcions específiques permeten dur a terme accions molt concretes, con en el cas de l'endonucleasa CRISPR Cas9, que permet fer canvis molt petits a l'ADN però que solucionen grans anomalies. Un altre aspecte que cal desenvolupar seria la difusió de les possibilitats que ofereix la teràpia gènica en l'àmbit mèdic doncs la percepció habitual que es troba a la gent és força negativa, fet que he pogut comprovar a través d'aquest treball de recerca.

Fonts documentals
Per fer aquest treball he utilitzat llibres, articles i Internet. Algunes de les fonts que he utilitzat són: http://www.genetherapynet.com/ https://www.addgene.org/CRISPR/guide/ http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/tergen-1.htm#91 http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/tergen-2.htm http://www.intechopen.com/books/novel-gene-therapy-approaches/targeted-gene-deliveryimportance- of-administration-routes http://www.unav.es/ocw/genetica/tema12-3-2.html http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2000/novdic00/323-328.html http://www.eurofancolen.eu/apps/ http://www.uprm.edu/biology/cursos/biologiageneral/EnzimasDNA.htm http://biomodel.uah.es/inicio.htm http://seresmodelicos.csic.es/cuc.html Alex Reis, Ph.D., Bitesize Bio.Breton Hornblower, Ph.D., Brett Robb, Ph.D. and George Tzertzinis, Ph.D., New England Biolabs, Inc.. CRISPR/Cas9 and Targeted Genome Editing: A New Era in Molecular Biology. From NEB expressions Issue I, 2014. https://www.neb.com/tools-and-resources/feature-articles/crispr-cas9-andtargetedgenome-editinga- new-era-in-molecular-biology Bueno i Torrens, David. Òrgans a la carta. Cèl·lules mare, clonatge terapèutic i medicina regenerativa. Editorial Omnis Cellula amb Universitat de Barcelona. Barcelona, 2007. M. Jafarlou, B. Baradaran, T.A. Saedi, V. Jafarlou, D. Shanehbandi, M. Maralani and F. Othman. An overview of the history, applications, advantages, disadvantages and prospects of gene therapy. Journal of Biological Regulators & Hoimeostatic Agents. Vol. 30, no. 2 (2016)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat