Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Disseny, construcció i programació d'un robot humanoide

Christian Grossmann Aybar


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Samuel Valls

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball és apropar-se al món de la enginyeria i ser capaç de crear un robot tal i com ho faria un enginyer, ja que en el curs següent m'agradaria començar els estudis d'enginyeria a la universitat.

Contingut
Per aconseguir l'objectiu del meu treball de recerca, el procés de creació de l’humanoide es dividirà en tres diferents fases. La primera fase serà la del disseny, on prèviament s'escollirà quin d'entre tots els tipus d'humanoides és el més factible segons els meus coneixements i recursos, i seguidament es dissenyaran cadascuna de les peces per les quals estarà composat el robot. La segona fase del treball serà la construcció, mitjançant la primera fase, es muntarà el robot amb tot el seguit de peces ja dissenyades. Per realitzar aquestes peces serà necessari la impressora 3D que disposa el meu centre i el coneixement del seu funcionament, dels diferents programes i dels materials amb els quals es pot aconseguir una òptima impressió de les peces. Per últim, en la tercera fase s'explicarà la programació del robot, mitjançant el programari Arduino i el seu llenguatge de programació. A més a més, es raonaran i s’afrontaran tots els canvis que s'hagin de fer per a adaptar el material disponible als meus coneixements i limitacions i aconseguir que l’humanoide realitzi una sèrie de moviments escollits per l'usuari a través d'un dispositiu mòbil.

Conclusió
Encara que s'hagi hagut de modificar el disseny del robot i només construir un robot bípede, en comptes d'aconseguir un amb tronc superior i inferior, s'ha pogut aconseguir l'objectiu d'aquest treball de recerca, perquè s'han pogut solucionar els problemes tècnics trobats durant les tres fases del treball, de la mateixa manera que ho faria un enginyer. He sigut capaç d'utilitzar la tecnologia i adaptar-la per superar i aconseguir els objectius. D'aquesta manera, amb la creació d'aquest robot humanoide bípede, controlat per una aplicació pròpia, s'ha pogut conèixer part de la vida professional que té un enginyer i com s'adapta als coneixements i les mancances tècniques per aconseguir les seves necessitats gràcies a la tecnologia.

Fonts documentals
App Inventor - http://ai2.appinventor.mit.edu/ Impressores 3D - https://impresoras3d.com Arduino - https://www.arduino.cc

 

Cercador de treballs

Ara és novetat