Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Pla d'empresa: Restaurant ecològic, SÀPERTU

Mariona Baeza


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Julio Massé

 

Introducció
El meu objectiu era saber si jo, a la meva edat, amb els meus coneixements i habilitats seria capaç de fer un pla d'empresa per a un restaurant rentable. La meva motivació ha estat l'amor per la cuina saludable i el desig per un món sostenible. Per això, amb les meves inquietuds, volia fer una empresa, a través del treball de recerca (TREC), que unís el menjar saludable amb la cura de la natura; i comprovar si s’aconseguiria amb un menjar ecològic.

Contingut
El meu treball de recerca tracta sobre la creació d'un restaurant ecològic a Sant Pere de Ribes. He desenvolupat tots els apartats que comporta un pla d'empresa: anàlisis de mercat, pla de màrqueting, producció, organització i recursos humans, legalització i per últim el pla econòmic i financer, el qual el vaig fer amb un estudi, mitjançat enquestes, dels meus possibles clients i estudis fets per professionals trets d'internet. Vaig haver de dissenyar el meu restaurant tant físicament com internament, buscant proveïdors d'aliments, mobiliari... establint el procés de producció i servei amb tot legislativament legal. En definitiva he plasmat en paper la posada en marxa de Sàpertu.

Conclusió
El restaurant ecològic “Sàpertu” durant els cinc primers anys no obtindrà benefici. És normal que durant aquest període no sigui rentable, però al cinquè any s’han de començar a veure fruits. En aquest cas no és així, Sàpertu té masses costos variables. S’hauria de fer un estudi més detallat per saber més exactament quina és la població que visitaria el nostre establiment. Si aquesta xifra fos el 30% més que la que jo he tret (8.176 persones vindrien a l’any), el restaurant funcionaria perfectament. Una altra opció seria buscar un local més econòmic i petit, així podríem reduir costos de lloguer i de personal. També podríem tindre el nostre propi hort, per reduir despeses de matèries primeres, tot i que legislativament seria complicat. Tot i així, per a la consolidació del projecte es necessita una gran inversió inicial i també dur a terme bastants tràmits, però tot esforç té la seva recompensa, com donar feina a treballadors, crear un bon ambient, satisfer als nostres clients i cuidar l’equilibri de la natura. Així que s’intentarien buscar mil i una solucions per posar en marxa aquest projecte perquè estic segura que funcionaria. És un estil de vida que va en augment, l’economia va millorant i els meus coneixements són molt bàsics. Així que és qüestió de temps i ganes de posar en marxa aquest gran pla.

Fonts documentals
He utilitzat majoritàriament pàgines web com la de la Generalitat, la mancomunitat del Garraf, infoautònoms, Ajuntament de Sant Pere i pàgines relacionades amb emprenedoria i sobre menjar ecològic. A més he utilitzat els llibres de primer i segon de batxillerat d'empresa.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat