Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'educació durant el franquisme: l'exemple de Castellvell del Camp

Maria Anguera Oller


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Isabel Martínez

 

Introducció
Des del principi vaig voler que el meu treball estigués relacionat amb l’educació i la història, dos dels camps que més m’apassionen. L’ensenyament dins del franquisme. La idea va sorgir quan, a mitjans de l’any passat, vaig anar a veure l’obra de teatre “El Florido Pensil” en versió noies amb la meva família. Realment em va encantar i al sortir del teatre ja tenia rondant pel cap moltíssimes preguntes sobre l’educació d’aquella època. Realment era tant dur i estricte com pensem? Quins canvis va implantar Franco amb la dictadura? Va ser efectiu el seu mètode? Els mestres del franquisme es van veure obligats a ensenyar ideals que anaven en contra de les seves creences? Com se sentien els alumnes? Eren molt diferents els valors que promovien dels que ara s’ensenyen en les escoles? I els programes? Hi ha aspectes que eren millors abans? Quins? De fet, no hem d’oblidar que els joves d’avui en dia provenim d’unes famílies que han estat educades amb una determinada cultura, valors, estereotips... dins la dictadura franquista. Em vaig adonar que podia sortir un bon treball sobre aquest tema. L’objectiu, per tant, és saber cóm era realment l’educació durant el franquisme (entre 1939 i 1975).

Contingut
El treball es basa en entrevistes realitzades a antics alumnes de les escoles publiques de la població de Castellvell del Camp (entre els anys 1945 i 1975). Les preguntes es basaven en aspectes de personals i emocionals de les seves vivències durant la seva etapa escolar. He analitzat les característiques del sistema educatiu durant la segona república i les del sistema franquista. També he realitzat un estudi comparatiu de les assignatures i valors escolars de l’etapa franquista i de les actuals.

Conclusió
El sistema educatiu franquista era realment molt estricte. Hi havia una forta jerarquia en la que es diferenciava molt els rols entre professor i alumnes. Respecte al sistema republicà, es va passar d’una educació basada en l’experimentació i l’aprenentatge a un sistema totalment memorístic i mecànic, basat en llibres i enciclopèdies, perdent efectivitat en el camp del raonament i guanyant en el camp de la uniformització. Els alumnes comenten que havien observat que molts cops el mestres no estaven còmodes ni d’acord amb allò que estaven explicant. Les matèries actuals són molt similars però la metodologia es molt diferent. Pel que fa als valors es va passar d’una jerarquia molt estricte a l’extrem oposat, guanyant en la proximitat i relació entre mestre i alumne. Malauradament, alguns cops l’autoritat dels mestres és massa qüestionada.

Fonts documentals
 Llibres: - ANGUERA NOLLA, Pere. Historia dels pobles del Baix Camp. Reus, Edicions del Reus Diari, 1989. - NAVARRO SANDALIAS, Ramon. L’educació a Catalunya durant la Generalitat 1931-1939. Barcelona, Edicions 62, 1979.  Documents oficials: - BOE núm. 107, 4 de maig de 1964: nova llei d’educació del 1964 - BOE núm. 199, 17 de juliol de 1945: nova llei d’educació primària del 1945 - Constitució espanyola del 9 de desembre de 1931  Documents d’Internet: - CASTRO, Anahí; ESQUERRA, Núria. L’escola a la República i al Franquisme. Projectes de recerca 4t ESO. Col·legi Maria Immaculada. http://blocs.xtec.cat/recerca4/lescola-a-la-guerra-civil/ - Evolución del sistema educativo español. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Madrid, 2004. (Consulta: 14 juliol 2016) http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf - JIMÉNEZ SERRADILLA, Mª Natividad. L’escola a Catalunya durant el franquisme. (Consulta: 18 juliol 2016) http://www.epedagogia.com/articulos/franquismo.pdf - L’ensenyament. El primer franquisme en un clic (1939-1959). http://www.memoria.cat/franquisme/content/lensenyament - LÓPEZ, A. De la LGE a la LOMCE: Así son las siete leyes educativas españolas de la democracia. Teinteresa.es. (Consulta: 14 juliol 2016) http://www.teinteresa.es/educa/siete-leyes-educativas-franco-wert-zapatero-aznar-ucd-psoe-pp_0_1007900025.html - PARADISO, Juan Carlos. Método de LANCASTER. Historia de la educación. (Consulta: 5 agost 2016) http://historiadelaeducacion.blogspot.com.es/2010/08/metodo-de-lancaster.html - TÈCUL TORRES, Ainània. Les lleis de l’educació a Espanya des del règim franquista. Edurepte.blogspot.com.es. (Consulta: 18 juliol 2016) http://edurepte.blogspot.com.es/2014/01/lleis-educatives.html  Articles de revistes: - COLOM CAÑELLAS, Antoni. “L’educació en la Segona República”. A: Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 2008, núm. 11, p. 32-49  Reportatge: - RTVE.es. 9 de març del 2014. Moments - L'escola a Catalunya durant el franquisme. Reportatge. (Consultat : 18 juliol 2016) http://www.rtve.es/alacarta/videos/moments/moments-lesescoles-9marz/2433318/

 

Cercador de treballs

Ara és novetat