Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Gamificació: Es pot aprendre jugant?

Ángela Conus Olivares


Centre: Ins. Montgròs. Tutor: Ana Ruth Estrada Gonzalez

 

Introducció
La idea per aquest treball la va proporcionar la meva tutora. Li vaig comentar que per al Treball de Recerca m'agradaria realitzar un videojoc, i em va suggerir que seria molt més interessant si fos un de gamificat, i així el vaig realitzar. Altres factors que em van impulsar a realitzar-lo va ésser el meu propi institut, el Montgròs, el qual és pioner en noves metodologies d'aprenentatge, entre elles la gamificació.I per últim va ser el fet que m'agrada transmetre coneixements i motivar a la gent. Llavors aquesta ha estat la manera perfecte de fer-ho lligat amb la meva passió pels videojocs. Amb ell vull demostrar que el nou mètode d'aprenentatge per l'educació i altres aspectes de la nostra vida, la gamificació, és un mètode efectiu. Ho demostraré realitzant el meu propi joc gamificat amb la plataforma «RPG Maker» i després mitjançant proves de nivells, abans i després de jugar al joc, observaré si aquest mètode ha fet efecte en els alumnes de 1er de l' ESO del meu institut. He creat el joc per mi mateixa i realitzat els aspectes de programació i artístics de forma autònoma, ja que el fet de desenvolupar videojocs és el que m'agradaria estudiar a la universitat en un futur.

Contingut
Aquest treball constarà de dues parts, la realització del joc i l'estudi de com ha afectat al procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat de 1r d’ESO del meu centre. El desenvolupament del joc va començar el mes de Juliol del 2016 i va acabar l'Octubre del mateix any. Tots els recursos gràfics del joc han estat elaborats per mi, excepte alguns gràfics dels mapes.He realitzat: el disseny de personatges, de mapes, de gràfics pixel (sprites i tilesets). La música del joc és tota creative commons, és a dir, d'ús gratuït per a usos no comercials. La programació ha estat realitzada íntegrament amb el programa «RPG Maker». El joc, en tota la fase de desenvolupament , ha patit de molts canvis, fins a arribar al producte final. Aquests canvis s'explicaran més detalladament en el cos del treball. Al finalitzar la fase de desenvolupament es va donar inici a la fase de beta test, es comptava amb 6 voluntaris que provarien el joc abans de que el públic a estudiar el jugués.

Conclusió
Una vegada finalitzat el treball, s'ha comprovat que l'hipòtesi principal: Es pot aprendre mitjançant la gamificació, és certa. Això s'ha pogut comprovar gràcies als satisfactoris resultats del treball de camp, on tot els alumnes de primer que han realitzat el test han obtingut una millora en el seu vocabulari gràcies al joc gamificat i s'ha aconseguit que la segona vegada de realització de l'activitat no hi hagués cap alumne amb un percentatge de suspès. Aquest fet també s'ha vist reflectit en com a l'hora de realitzar el test , tot i que havien passat uns dies des de la realització del joc, ho recordaven, així que aquests coneixements han estat perfectament assolits. Crec que el meu mètode d'obtenció de les dades ha estat l'adient i a més ha estat fàcil per als nens. Un altre objectiu que s'ha completat amb èxit, ha estat la realització del videojoc de manera autònoma, aquesta tasca ha estat possible a uns mesos d'estudi previ dels programes i de moltes proves, tant de dibuixos com de programació. Estic contenta amb el resultat general del joc, i sobretot dels sprites del personatges, que és el que millor m'ha quedat en la meva opinió. L'únic que m'ha quedat per fer d'una manera autònoma ha estat la música, però per la realització d'aquest aspecte es necessita molta base prèvia d'estudi musical, que en el temps que he disposat ha estat impossible d'adquirir, però si tornés a realitzar el joc d'una manera més professional m'agradaria fer-ho.

Fonts documentals
A l'hora de fer l'estudi, vaig anar dues hores a cada classe de 1er d’ESO del meu institut aper realitzar el test per avaluar el nivell i a explicar el funcionament del joc. Aquesta va ser la part del treball amb la que més dificultats em vaig trobar: Per començar no vaig tindre dades per a tots els estudiants, ja que molts no em van enviar la primera activitat, i els que ho van fer, a l'hora de jugar van tindre molts problemes a l'hora d'obrir el joc, però per sort aquests inconvenients es van solucionar mitjançant correus d'ajuda i la meva explicació a les aules. es va realitzar una recerca de diversos aspectes de la gamificació, aquesta part va ser una mica difícil, ja que encara és poca la informació la que està disponible a la xarxa sobre aquest tema. També vaig realitzar una cerca més relacionada amb el tema del videojoc i algunes entrevistes.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat