Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Del paper a l'escenari: És possible explicar un conte sense paraules?

Helena Robert Campos


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Alexandre Ràfols

 

Introducció
Un dels principals motius que em va dur a escollir aquest tema pel meu Treball de Recerca va ser la gran afició que sento per la dansa i, alhora, el fet d'estar en una companyia, el Ballet Jove Eterndansa, on s'han creat diversos espectacles de dansa a partir de contes infantils. Per tant, el meu treball es basa a elaborar un espectacle de dansa a partir de l'adaptació d'un conte infantil i, d'aquesta manera, demostrar que és possible explicar un conte sense paraules. A més, un dels objectius a assolir és aconseguir que un conte dirigit a un públic infantil es transformi en un espectacle per a tots els públics.

Contingut
En primer lloc, pel que fa a la part teòrica, vaig buscar informació, per una banda, sobre la dansa i, per l'altra, de la comunicació no verbal, amb l'objectiu de trobar la relació entre els dos camps, d'unir-los d'alguna manera en la part pràctica. En segon lloc, fent referència al treball de camp, aquest es basa en el llarg procés de creació d'un espectacle de dansa a partir d'un conte infantil, que finalitza amb la representació d'aquest al Teatre Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú. No obstant això, aquest no és el punt final del meu Treball de Recerca, ja que el meu objectiu no era realitzar un espectacle de dansa, sinó demostrar com la dansa pot explicar el mateix que les paraules en un conte, i que els espectadors ho poden entendre de la mateixa manera que ho fan els lectors. Així doncs, podríem considerar la representació com el punt de partida a partir del qual faig una anàlisi dels elements propis del llenguatge no verbal que podem observar en l'espectacle (moviments del cos, expressió facial, comunicació tàctil, etc.). A més, faig un buidatge de les enquestes fetes als espectadors, que m'ajudaran, en gran mesura, a extreure les conclusions del treball.

Conclusió
Cal destacar que no es tracta d'un Treball de Recerca convencional, que segueix l'estructura de recerca d'una informació específica que després s'aplica a una part pràctica, a partir de la qual s'extreuen unes conclusions determinades. El meu treball, en canvi, es basa en la part pràctica, l'adaptació del conte infantil i la creació i representació de l'espectacle de dansa i, juntament amb l'anàlisi i les respostes obtingudes en les enquestes, se'n poden extreure les conclusions. Per tant, un cop finalitzat el treball, puc dir que la meva hipòtesi es confirma i que, a més, s'han assolit els objectius plantejats inicialment. De totes maneres, cal tenir en compte que es tracta d'un cas concret i que, a banda de les conclusions extretes a partir de les enquestes fetes als espectadors, una gran part d'aquestes es basen en l'experiència personal que he adquirit sobre aquest tema i de les dificultats que s'han anat presentant al llarg del treball.

Fonts documentals
Podeu trobar els llibres i llocs web que s'han consultat en l'apartat 6 de bibliografia i webgrafia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat