Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Il·luminant les xarxes

Simen Cassiman


Centre: Ins. Montgròs. Tutor: Ana Ruth Estrada González

 

Introducció
El meu objectiu era fer una indagació en el tema del LiFi, l'ús de la llum visible per a la comunicació sense fil, una via alternativa al WiFi. Estudiar tots els aspectes d'aquesta nova tecnologia per entendre-la i veure quines millores podria aportar a la nostra societat. A partir d'aquests coneixements teòrics també volia fer una pràctica per demostrar el seu funcionament. Construiria dos prototips, un connectat a un punt de llum controlat per un ordinador (que faria la funció de servidor), i un altre a un segon ordinador que representa el dispositiu de l’usuari. L’objectiu de la pràctica és permetre realitzar una conversació escrita entre els dos ordinadors. Per això era necessari crear dos circuits electrònics (un per cada ordinador) per transformar el format de les senyals (de binari a ona lluminosa i viceversa).

Contingut
Al principi hi ha una explicació de la idea darrera d'aquesta tecnologia, tot el que pot aportar al nostre dia a dia. Després investigo el tipus d'ona electromagnètica que utilitza, l'espectre visible, i el comparo amb les ones de radiofreqüència que s'utilitzen actualment. A continuació analitzo unes quantes de les tècniques de modelació de senyals, tant analògiques com digitals (com AM, FM o QAM per un costat i ASK, PSK i OOK per l'altre). Més endavant ofereixo una explicació de l'estructura de les xarxes, per entendre com s'incorporaria aquesta tecnologia en el seu funcionament. Un cop vista la teoria, l'aplico a la creació d'un prototip. En aquest apartat explico detalladament el funcionament de la meva practica: el circuit electrònic i la part de programació.

Conclusió
Mitjançant la pràctica i la recerca he pogut demostrar que és possible aquest mètode de connexió, que pot aportar importants millores als nostres sistemes actuals. A més, tots els diferents aspectes dels diversos components del sistema ens obren la porta al camí cap a unes tecnologies més renovables. Tot i haver realitzat la pràctica amb èxit (he pogut conversar entre ordinadors), està clar que s'hauran de fer alguns canvis en les estructures i els dispositius presents. Malgrat els seus beneficis, sóc conscient que el LiFi no reemplaçarà el WiFi en tots els casos ni altres sistemes de radiofreqüència a llarga distància, ja que aquests últims són més aptes per la transmissió a llarga distància i el WiFi té la capacitat de transmetre dades a través d'objectes massissos.

Fonts documentals
La idea d'aquesta tecnologia la vaig aprendre durant un campus a la universitat de Boston (Boston University). Els aspectes teòrics els vaig buscar per internet, fent una recerca d'informació a través de diferents pàgines web. Pel que fa als coneixements per al prototip, una part els vaig aprendre al mateix campus, altres per la recerca a internet, i alguns dubtes els vaig solucionar consultant experts en electrònica.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat