Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú

Jana Alonso Rovira


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Meritxell Piñol

 

Introducció
Aprofundir en la situació de la infancia vulnerable, concretament en com afecta una situació de precarietat a la salut i a l'aprenentatge de l'infant i conéixer els projectes que es duen a terme des de l'administració per pal·liar aquestes situacions.

Contingut
Tipus de pobresa, drets dels infants, dades de la població de Vilanova, enquestes amb professionals de l'àmbit santirai i educatiu per coneixer les situacions quotidianes, conclusions i entrevistes amb professionals.

Conclusió
Què passa en la vida d’un infant o adolescent quan el seu entorn és pobre, o quan tot entra en crisi perque no es disposa dels diners necessaris per fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques com el menjar, l’habitatge, els subministraments, les activitats extraescolars,…? La pobresa afecta de manera directa en la salut de l'infant i en el seu aprenentatge, aquesta és la conclusió principal a la que s’arriba desprès d’analitzar les respostes dels agents de l’àmbit de la salut i de l’àmbit educatiu . Una situació de pobresa afecta la salut de les persones que l’estan patint, però paradoxalment no es pot curar amb medicaments, d’aquí la importància de treballar conjuntament els professionals de l’àmbit de la salut i dels serveis socials. Un dels col·lectius de professionals que es troben diàriament situacions de pobresa infantil son els professionals de la salut (pediatres) que un cop consultats coincideixen en trobar una correlació significativa entre les situacions de pobresa i la malaltia. Aquests professionals en els darrers anys han vist incrementar la pressió assistencial, atenen un nombre major d’usuaris (algunes persones han retornat a la sanitat publica perquè no poden pagar les mútues) i que pateixen situacions més complexes. Un altra col·lectiu professional rellevant en l’atenció als menors són els professionals de l’educació que constaten com a les aules s’observen quotidianament situacions de precarietat que afecten als infants provocant desigualtats en les oportunitats. La manca de seguretat que ocasiona una situació de pobresa en un infant a l’hora de construir la seva identitat, afecta tots els nivells del seu benestar psicològic i de la seva evolució.

Fonts documentals
Relats en format entrevista oberta a: Ramón Carbonell,coordinador de Caritas a Vilanova i la Geltrú; Gisela Vargas regidora de serveis socials a Vilanova i la Geltrú; Marta Rovira, cap de serveis socials a Vilanova i la Geltrú. Resultats de les enquestes en linia passades a una mostra aleatoria de pediatres que treballen al CAPI baix a mar i al CAP de Sant Joan i mestres de primaria i secundaria dels centres educatius de VNG. Informe de la regidoria de serveis socials sobre l’atenció a la infancia vulnerable a VNG de desembre de 2015 Informe del síndic de greuges sobre la pobresa energética a Catalunya, octubre 2013. Web Taula del tercer sector social de Catalunya. Altres documents extrets de la web de l’Ajuntament del municipi.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat