Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Al·lergies

Ona Navarro Camprubí


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Mar Lago

 

Introducció
La motivació que vaig tenir a l’hora d’escollir el tema del treball de recerca va ser l’interès personal en les al·lèrgies, ja que en pateixo moltes des de fa molts anys. Per aquesta raó, l’objectiu principal a l’hora d’elaborar el treball va ser aprofundir en el tema del sistema immunitari i les al·lèrgies. En aquest context, vaig desenvolupar la meva hipòtesis: el clima és un factor determinant en els al·lèrgens i per tant en les al·lèrgies.

Contingut
Per refusar o verificar la meva hipòtesis, vaig investigar com afectava al clima en les al·lèrgies, i per fer-ho, vaig consultar tres fonts d’informació. La primera a nivell mundial, després a nivell de l’Estat espanyol, i finalment a cinc ciutats catalanes i Santa Cruz de Tenerife. Per estudiar-ho a nivell mundial, vaig analitzar tres respostes que recollia el WBA (White Book on Allergy) de la WAO (World Allergy Organization). Aquestes respostes formaven part d’un qüestionari que recull el llibre blanc i que van respondre 42 organitzacions de diferents països. Però no vaig treure cap conclusió concloent per confirmar la hipòtesi per no poder determinar clarament el clima. Per tant, vaig haver de consultar una segona font d’informació, que van ser calendari pol·línic i de reaccions creuades, on es divideix Espanya en 4 zones (zona nord, zona centre, zona sud i Canàries), i de cada zona anomena els pòl·lens més predominants, els períodes de pol·linització i els mesos que es dóna amb més intensitat. Però em vaig trobar amb el mateix problema anterior. Per aquesta raó, d’aquesta font només vaig aprofitar l’apartat que parlava de les reaccions creuades. Finalment, la tercera font d’informació que vaig consultar, van ser els calendaris pol·línics que elabora la Universitat Autònoma de Barcelona, i en aquest cas si que vaig poder verificar la hipòtesis.

Conclusió
Per tant, com a conclusió del treball es pot afirmar que el clima determina el tipus de pol·len, els períodes de pol·linització i la intensitat de les pol·linitzacions, però aquesta ultima amb alguns casos, com per exemple el de l'olivera, també hi intervenen altres factors com l’econòmic. Finalment vaig trobar algunes matisacions en la hipòtesis, en el sentit de que el clima no és tant determinant en altres tipus d’al·lèrgies, com per exemple, les alimentàries.

Fonts documentals
Els llibres i les pàgines webs més emprades han estat: Pàgina web del Portal d’Informació Aerobiològica (PIA) de La universitat Autònoma de Barcelona. http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/ . El Calendario Polínico y Reactividad Cruzada elaborat pel Comité de Aerobiología de la SEAIC, a partir de l’Atlas de Aerobiología y Polinosis de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica i revisat per la Dra. Jordina Belmonte Soler de la Unitat de Botànica/icta de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ruby PAWANKAR i altres, WAO White Book on Allergy (WBA), Regne Unit: 2011. José Manuel ZUBELDIA, Maria Luisa BAEZA, Ignacio JÁUREGUI i Carlos J. SENENT, Libro de las enfermedades alérgicas de la fundación BBVA, Bilbao: Editorial Nerea, S.A, 2012.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat