Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Josep Anselm Clavé, un llegat tergiversat per la història

Núria Poch i Franco


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Eduard Juanmartí

 

Introducció
Aquest treball de recerca neix amb la intenció de fer un petit tast a la nostra història a través d'un personatge com Josep Anselm Clavé. Amb el seu exemple es pot apreciar la importància de preservar el patrimoni cultural i històric de Catalunya. Encara que, tot i la complexa tasca que va dur a terme per la classe obrera, la seva figura ha quedat tergiversada per la història. És per això que la hipòtesi del treball es basa en l'anàlisi del projecte que va dur a terme el Teatre Nacional de Catalunya per a la seva recuperació, i també per aconseguir una lectura més acurada de la seva obra.

Contingut
El treball està repartit en tres grans blocs: El primer es basa en una complexa investigació sobre la vida i l'època en què va viure Josep Anselm Clavé, sobretot en l'àmbit més polític. El segon bloc es basa en un anàlisi sobre el projecte del Teatre Nacional i el resultat que va tenir. I, finalment, l'estudi sobre la tergiversació de la figura de Clavé, i les seves raons.

Conclusió
Gràcies al projecte que va dur a terme el Teatre Nacional, va permetre donar accés a una part de Clavé que havia quedat quasi bé amagada dintre de la història: tota la seva ideologia política. Les classes dominants del moment van considerar a Clavé massa revolucionari, i el van passar a la història tergiversant l'autèntic contingut del seu projecte i obra. El projecte de les societats corals no és més que la pràctica de tota la seva ideologia fèrriament d'esquerres, el qual va donar accés a la cultura a una classe obrera pobra en dignitat cultural.

Fonts documentals
La informació s'ha extret de llibres on parlen de la seva biografia i de la història de la cultura del segle XIX. També han estat essencials els coneixements aportats per persones properes a la vida de Clavé i a la tasca que va dur a terme, i a la proximitat que m'ha ofert el Teatre Nacional del seu projecte.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat