Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Post mortem, estudio de ciencias forenses

Andrea Hernando Curto


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Montserrat Haro

 

Introducció
El motiu principal pel qual vaig escollir aquest tema va ser que, en un futur, vull dedicar-me a la medicina legal i forense. Per aquest motiu, vaig creure convenient dedicar el meu treball a una qüestió amb projecció de futur a la meva vida. A més, tinc gran interès i curiositat amb la matèria en si. L'objectiu principal que pretenia assolir era ampliar els meus coneixement sobre el tema i, al profunditzar en ell, decidir si realment volia treballar en aquest àmbit de la ciència.

Contingut
La idea principal del meu treball consisteix a fer un estudi de diverses ciències forenses seguint l'ordre dels processos i canvis que pateix un cos sense vida, des de la mort fins que les restes queden reduïdes a l'esquelet ossi. Per aquest motiu, el meu treball es centra en l'estudi de la medicina legal i/o forense, l'entomologia forense i l'antropologia forense. La hipòtesis que es planteja és la següent: ¿Pot ser que la descomposició d'un organisme es vegi afectada per diverses variables?

Conclusió
Un cop acabada tant la part teòrica com la pràctica vaig poder resoldre la pregunta plantejada a l'inici. Si existeixen variables que afecten els processos de descomposició. Ho vaig poder corroborar amb l'experiment que vaig dur a terme pel treball.

Fonts documentals
La recerca d'informació es va centrar en la lectura de manuals, revistes i diverses pàgines web així com la visualització de documentals. També la realització d'un curs d'estiu d'antropologia forense a la UAB i, per altra banda, una visita als jutjats de Vilanova i la Geltrú amb la presentació, en especial, de la metge forense.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat