Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Lexa Project, creació d'una aplicació web per a l'optimització de la recerca en línia

Xavier Alaman Obregón


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Joaquín Antonio Lahuerta López

 

Introducció
En aquest treball es descriu el procés de creació i funcionament de Lexa Project, una aplicació web creada al llarg del treball de recerca que permet estalviar temps a l'hora de cercar, sintetitzar i llegir informació obtinguda mitjançant la utilització d'un motor de cerca convencional. Aquest treball de recerca ha sorgit d'una profunda curiositat per la programació i el funcionament d'aplicacions web. Però la principal motivació a l'hora de començar a treballar en aquest projecte va ser la creença de què no aprofitem el temps quan cerquem per internet. Els tres objectius principals d’aquest Treball de Recerca són: Comprendre les fases que integren la creació d’una aplicació web. Crear una aplicació web que permeti optimitzar la recerca d’informació en línia. I finalment explicar d’una manera senzilla i entenedora, el procés de creació i funcionament de l’aplicació web.

Contingut
Per el que fa a la memòria escrita es divideix en tres parts: Una primera part on s’introdueix el tema principal del Treball de Recerca i es planteja la part pràctica. Una segona on s’explica el desenvolupament de la part pràctica i el funcionament de Lexa Project. I finalment tercera on es fa una conclusió del treball conjuntament amb el projecte i s’explica que s’ha fet amb el projecte web un cop acabat. I pel que fa a la part pràctica, l'aplicació que s'ha pujat a lexaproject.com, consta d'una pàgina HTML on es dóna accés a l'aplicació web mitjançant un formulari de text, un breu escrit amb informació referent a Lexa Project i un formulari de contacte. A través de la utilització de l'aplicació es pot entendre com és el seu procés de funcionament, mitjançant el qual després de buscar en un motor de cerca convencional com faria l'usuari, acaba retornant com a resultat un document PDF amb informació contrastada i sintetitzada referent al tema cercat anteriorment.

Conclusió
De manera molt resumida, podríem dir que he arribat a cinc conclusions: 1. He pogut assolir els tres objectius principals del projecte i he pogut plasmar-los de la millor manera possible en la memòria escrita. 2. L'aplicació web que he realitzat per a aquest treball de recerca té un llarg recorregut per davant, només solucionant els problemes que en algunes ocasions encara presenta i aplicant les possibles millores que es poden dur a terme, encara queden hores i hores de programació. Per tant aquest projecte esdevé personal i el seguiré tirant endavant més enllà del Treball de Recerca. 3. Cal obrir la ment a l'hora de buscar solucions als problemes que es presenten quan es programa. No és una tasca fàcil i a vegades hi ha més d'una solució per a un problema, només cal ser una mica més obert (mentalment parlant, clar) per a poder trobar-la. 4. He pogut ampliar notablement els meus coneixements sobre programació i PHP. 5. Aquest concepte de visualització dels resultats, m'ha permès comprendre, que en un futur no gaire llunyà quan la intel·ligència artificial s'acabi de desenvolupar conjuntament amb l'aplicació del big data. Canviarà la manera en què cerquem per internet, ja que els motors de cerca no només ens mostraran una relació de resultats sinó que els intentaran processar per nosaltres de la mateixa manera que ho intenta fer lexaproject.com.

Fonts documentals
Per a realitzar aquest treball de recerca s'ha utilitzat un conjunt bastant gran de recursos en línia, principalment s'ha consultat a php.net/manual (Manual sobre el llenguatge de programació PHP) i stackoverflow.com (fòrum en línia on es poden realitzar consultes referents al món de la informàtica).

 

Cercador de treballs

Ara és novetat