Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Creació i desenvolupament d'un bot conversacional i assistent virtual de veu.

Sergi Centeno Recasens


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Ximo Lahuerta

 

Introducció
L'objectiu principal d'aquest projecte és crear un bot conversacional i assistent de veu virtual des de zero, i muntarlo en un petit dispositiu portàtil basat en Linux (Raspberry). El bot, o programa, serà capaç de resoldre operacions matemàtiques, retornar l'hora i la data, obtenir estadístiques sobre el temps meteorològic, extreure definicions d'enciclopèdiesonline, reproduir música, mostrar imatges, cronometrar el temps, establir un compte enrere, definir alarmes, obtenir notícies de diaris de la xarxa, extreure dades sobre el mercat financer, apuntar notes, controlar entrades de correus electrònics, aprendre noves frases i respostes de forma més o menys automàtica, etc. El projecte busca sempre ser "opensource" o programari lliure, amb la idea que estigui a l'abast de qualsevol persona i per al seu benefici. La hipòtesi plantejada a l'inici del treball va ser la següent: "És possible desenvolupar una intel·ligència artificial amb pocs coneixements previs, que uneixi una intel·ligència conversacional amb un assistent de veu, i que esdevingui útil?" La motivació va sorgir a partir del gran repte que suposava, i del propi interès cap al món de la informàtica i la programació.

Contingut
El document consta d'un marc teòric i un marc pràctic. Dins del marc teòric s'expliquen diferents conceptes, característiques i comparacions per a una comprensió més àmplia del treball complet. Paral·lelament, dins del marc pràctic, s'explica tot el procés de creació del bot i de l'assistent virtual de veu. El document busca, en tot moment, explicar d'una manera senzilla i clara totes les passes i els processos realitzats durant la creació d'aquesta intel·ligència artificial, i, sovint, es fa referència a apartats de l'annex per a una ampliació o visualització completa del tema en qüestió. A la presentació es mostra directament el bot, un curt vídeo sobre les habilitats, i s'expliquen breument alguns dels diferents algorismes creats des de zero i emprats.

Conclusió
Després de tot el procés de creació i anàlisi d'aquesta intel·ligència artificial, podem observar i concloure que sí que hem validat la hipòtesi de l'inici del document, i sí que hem assolit els objectius proposats. Respecte a la hipòtesi, sobre si era possible desenvolupar la intel·ligència artificial amb els pocs coneixements previs, capaç de mantenir una conversació i d'assistir a l'usuari en molts factors, la resposta és afirmativa. Des del primer dia de desenvolupament, fins a l'últim, s'ha dut un diari amb les hores dedicades, i els avanços i complicacions diàries. Aquest diari ha esdevingut de gran utilitat en redactar el document final de les més de quatrecentes hores de treball dedicades només a la part pràctica.Per descomptat, aquest projecte no consta només com a treball de recerca, sinó que ha estat d'utilitat per a reforçar, i adquirir grans coneixements de l'àmbit de la programacióa nivell personal. Aquest repte que ha estat la creació de la intel·ligència, seguirà progressant per a adquirir noves funcions i ampliar les que ja en té. Personalment, tant les dificultats que s'han presentat, com les solucions desenvolupades mitjançant diferents algorismes creats des de zero, m'ha servit en gran manera a nivell pràctic i teòric per a solucionar futurs problemes que puguin sorgir en diferents projectes.

Fonts documentals
Les fonts documentals en les que es basa aquest projecte són extenses, degut a la necessitat de comparar diferents llenguatges i conceptes inclús de gairebè aprendre un nou llenguatge de programació des de zero. Principalment, aquestes es basen en fòrums web, com la pàgina de Stackoverflow, o els fòrums oficials de Python.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat