Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Anàlisi Històrica i Artística de les Esglésies, Capelles i Ermites de la Vila de Sitges

Aleix Ibañez Bach


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Mercè Fernandez

 

Introducció
Sitges és un petita ciutat on es manifesten molts estils artístics variats i és un municipi amb una llarga història, remuntant-se les primeres formes de vida humana al neolític, seguidament passant per assentaments preromans, dues viles romanes i posteriorment ja conegut com a vila de Sitges al segle XI d.C. A partir d'aquestes dates és quan la religió cristiana comença a agafar força i establir-se arreu d'Europa, arribant a Catalunya. El cristianisme és present al territori des de fa un bon grapat d'anys, deixant així una gran marca històrica al territori amb la imposició d'aquesta religió. La construcció de llocs sagrats per a reunir-se i fer rituals era primordial, i aquests santuaris han anat sempre acompanyats d'unes característiques considerades actualment artístiques i històriques que varien segons els estils, les situacions polítiques i socials de les diferents èpoques. Per aquestes raons, gran part dels pobles de Catalunya tenen un gran patrimoni històric religiós, com és el cas de Sitges. La vila conté una església parroquial, una església, un número aproximat de deu d'ermites i capelles i un gran nombre de capelles particulars. Totes aquestes obres arquitectòniques religioses pertanyen a diferents èpoques, on es veuen reflectides les diferències d'estils i les propietats d'aquests, tot observat des d'un punt de vista local, a petita escala. L'objectiu d'aquest treball és donar a conèixer les esglésies, capelles i ermites de Sitges a través d'un estudi de cada una d'elles. Vaig decidir fer aquest treball ja que l'assignatura d'Història de l'Art és una de les que més interès em crea. A partir d'aquest punt vaig arribar a la conclusió de que Sitges és un poble molt ric culturalment. Aquest fet fa que tingui gran quantitat d'edificis de diferents estils i èpoques. Així doncs, vaig buscar un tret característic que compartissin un grup d'edificis i fàcilment em va venir a la ment el conjunt de construccions modernistes que hi ha per la vila, però estudiar aquests edificis no em cridava l'atenció i ja s'ha efectuat en diversos cops. Llavors vaig recordar que Sitges té un gran nombre de temples religiosos i d'èpoques variades, i cercant informació sobre aquests, vaig veure que, exceptuant l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla i algun altre, la resta de temples no havien estat estudiats profundament en la majoria de llibres d'història local. Veient aquest fet i que personalment la història i l'art són dues doctrines que desperten el meu interès, vaig decidir fer un estudi complet de cada una d'elles.

Contingut
Aquest estudi té tres apartats. En el primer se'n fa una descripció de cada una per a poder preservar el seu coneixement i saber com és cada temple seguint un esquema bàsic: - Guió del Treball 1. Fitxa tècnica En l'apartat de la fitxa tècnica es mostra resumidament quin és el títol de l'obra, l'autor o arquitecte, la cronologia o data de construcció del temple, la localització d'aquest, la seva tipologia, el sistema constructiu emprat, els materials amb els quals està construït, les seves dimensions i l'estil arquitectònic i artístic al que pertany. 2. Anàlisi Formal En l'anàlisi formal se'n fa una descripció bàsica i visual del temple, s'expliquen els materials amb els que està construït, el tractament dels murs del temple i s'explica el sistema constructiu d'aquest. 3. Interpretació En l'apartat d'interpretació primerament es diferencien i es descriuen els elements constructius, que poden ser de suport i suportats, es descriu artísticament i físicament l'espai exterior del temple, es descriu artísticament i físicament l'interior del temple, s'explica la simbologia i devocions d'aquest i l'entorn on està construït i que l'envolta. 4. Història Finalment, en l'apartat d'història s'explica una història resumida del temple al llarg dels anys, fent una explicació cronològica, es donen certs detalls de l'autor, si aquest és conegut i informació de les seves feines o treballs i el seu estil artístic. Finalment, si el temple és de gran importància s'expliquen les transcendències que ha tingut aquest i les influències que ha adoptat en la seva construcció i que posteriorment ha influït en altres edificacions. En el segon trobem l'entrevista a l'actual arxiver Parroquial de Sitges, en Blai Fontanals. Ell ens explicarà la seva feina com a arxiver, la seva experiència, els seus treballs i els seus projectes. Seguidament trobarem una guia per a visitar sens problemes cada temple. Finalment trobarem els annexos, en ells hi podrem consultar els dissenys aproximats de les plantes de cada temple, l'apartat de vocabulari específic on trobarem la descripció de paraules cultes i un ampli índex fotogràfic amb imatges de cada santuari.

Conclusió
D'aquest treball en trec unes conclusions favorables. He après com és cada santuari de Sitges tant l'interior com l'exterior. He descobert la seva història, en molts casos sorprenent. He tingut a les mans documents antiquíssims, fotografies de fa vuitanta anys i molta documentació més recent. L'entrevista a l'Arxiver Parroquial, el senyor Blai Fontanals, m'ha permès conèixer la feina que fa aquest càrrec, la qual és totalment voluntària, els projectes que s'estan duent a terme a la Parròquia de Sitges i altres fets que ha realitzat el senyor Blai Fontanals. Finalment l'apartat de com visitar cada temple m'ha facilitat conèixer la localització de cada un d'aquests, fins i tot la localització exacta de la ja desapareguda Ermita de Santa Margarida. No he parat de fer petits viatges per tot el poble i fins i tot, excursions a la muntanya per visitar tot el llistat dels nou temples i posteriorment redactant la seva localització. Així doncs, aquesta feina facilita l'accés a cada santuari tot i no saber la seva localització o sent d'una altra localitat. Finalment, agraeixo haver realitzat el meu treball de recerca sobre aquesta temàtica i aquest àmbit per que m'ha permès conèixer una petita part de Sitges que cada cop està caient més en l'oblit.

Fonts documentals
He consultat diferents documents històrics, entrevistes i diferents llibres

 

Cercador de treballs

Ara és novetat