Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de la contaminació bacteriana en superfícies d'àmbit hospitalari

Núria Giralt


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaíz

 

Introducció
Els objectius de la recerca són els següents: comprovar si les zones hospitalàries sense protocol d'asèpsia poden ser fonts d’infecció per a pacients vulnerables i determinar si els detergents que s’utilitzen per a netejar aquestes superfícies i el sabó per les mans del personal de l’hospital eliminen eficaçment els bacteris. La higiene és un aspecte molt important per a la salut dels individus però encara agafa més rellevància quan parlem de la higiene en un espai públic i sanitari. Per això, vull enfocar aquest treball de recerca en aquest àmbit, perquè realment en aquests espais hi predomina la netedat, fora de riscs d’infeccions perjudicials per a la nostra salut? Si no és així, què podríem fer per a millorar-la? Aquest aspecte ha despertat el meu interés i està relacionat amb els estudis que vull fer en un futur. Per això vaig decidir fer aquest treball.

Contingut
Per verificar o refutar la hipòtesi del treball, he fet un experiment inductiu als laboratoris del centre de recerca ISGlobal, que ha participat en el treball molt activament i amb molt d’interès. A més a més, gràcies a la col·laboració de l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci del Garraf s’ha pogut prendre mostres de determinades superfícies.

Conclusió
En conclusió, s’ha trobat que tots els bacteris presents a les mostres poden ser fonts d’infecció, i que alguns dels detergents no són tant efectius com ho haurien de ser. A més a més, s'han trobat bacteris resistents als antibiòtics en algunes de les mostres.

Fonts documentals
Les fonts d'informació han estat molt diverses, ja que els continguts del treball eren molt diferents. Algunes de les fonts que he consultat són, per exemple, documentals (de TV3) i webs de venda de productes de laboratori.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat