Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Un riu cansat

Lorena Martínez


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Angela Palmero

 

Introducció
La contaminació és un tema d’actualitat que es parla contínuament i que molta gent ignora. Aquest tema tan preocupant engloba tots els camps inimaginables i ens afecta de ple a la vida humana. La contaminació al riu Llobregat és un fet actual, tothom és conscient del seu estat. Però la qualitat de vida en la que vivim avui dia, ens fa ignorants de la sobreexplotació de les nostres fonts naturals. Com que tenim aigua suficient per viure i malversar no ens preocupem. Aquesta actitud tan profundament enclavada a la majoria de la gent és la actitud que portarà a l’escassetat d’aigua de moltes regions del món. Aquí a Catalunya, gaudim d’una amplia xarxa hidrogràfica que ens proporciona aigua suficient, i on humils de nosaltres, aboquem aigües fecals incontroladament, a més de ser utilitzada per nombroses indústries que també aboquen les seves aigües residuals al riu. Tot aquest conjunt d’interferències complementades amb construccions varies a les vores dels nostres rius, estan portant a aquestes apreciades fonts de hidratació i espais verds a la degradació massiva i a un estat insostenible que acabarà enfonsant-se tard o d’hora.

Contingut
Amb aquest treball, volia fer un petit resum de l’estat d’un dels rius més importants de Catalunya des de diferents punts de vista, per demostrar el terrible estat en que realment es troba. El cos del treball, esta fragmentat principalment en tres grans blocs que engloben els tres trams del riu. Aquests blocs, al seu torn estan subdividits en els diferents punts estudiats. Cada apartat conté en primer lloc, informació sobre el recorregut que fa el riu en aquest tram, el qual engloba totes les localitats per on passa; també informació sobre les infraestructures i activitats existents, localitzades a les vores; seguit de la geografia del terreny, diferent en cada tram; i la flora i fauna actuals; finalment, els resultats dels anàlisis químics amb la descripció dels punts de mostreig adients i les conclusions en cada tram.

Conclusió
Les dades obtingudes finalment, van ser la localització de nombroses infraestructures al curs baix com era d’esperar, a més d’un aigua amb uns nivells alts de contaminació. A part d’això, un altra dada molt curiosa i inesperada va ser la localització d’uns índexs de contaminació molt semblants als del curs baix, en el curs mitjà del riu, a Manresa. Aquesta dada va trastocar tota la teoria exposada, la qual es basava en una localització d’un índex de contaminació molt mes elevat al curs alt comparat amb els altres dos trams, cosa que va emfatitzar més les previsions de degradació en que es trobava aquest important riu de Catalunya actualment.

Fonts documentals
Agbar http://www.agbar.es/ Agencia Catalana de l’aigua http://aca-web.gencat.cat/ Enciclopedia Catalana www.enciclopedia.cat Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/ La Saboga http://lasaboga.org/web/ Projecte riu www.projecterius.org Xtec http://www.xtec.es/

 

Cercador de treballs

Ara és novetat