Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Podem viure sense diners?

Clara Juárez Miró


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Toni Bielsa

 

Introducció
Aquest treball de recerca es fonamenta en la hipòtesi que es pot viure de forma saludable i amb certa qualitat sense requerir l'ús dels diners. Els objectius que ens vam marcar des d'un bon principi van ser tres. En primer lloc, demostrar que els diners no són tan importants com creiem. En segon lloc, obrir la ment per deixar pas a altres formes de vida lluny de les velles estructures socials, aportant un nou punt de vista sobre l'economia mitjançant la demostració de la hipòtesi. Per últim, mostrar que som independents de la nostra situació econòmica, que no som el que tenim. Les nostres motivacions es relacionen clarament amb els objectius. La primera motivació (relacionada amb el primer objectiu) va ser la possibilitat d'aportar una eina per afrontar la crisi econòmica actual per aquelles persones que ho estan passant pitjor (ara bé, de l'abstracció general de l'experiència pràctica se'n deriva una conclusió negativa pel que fa a aquesta motivació. La problemàtica es troba en el fet que és relativament fàcil viure sense diners per una persona amb un base socio-econòmica bona, amb capacitat d'adaptació social per aconseguir contactes, una bona integració al teixit social i una aparença mínimament cuidada i el fet és que les persones més afectades per la crisi, sovint no compleixen aquests requisits). La segona motivació, corresponent-se amb el segon objectiu és l'experiència pràctica que vam dur a terme i que implicava si més no, sortir individualment del sistema evitant utilitzar els diners. Amb tot, la raó principal per la que vam pensar en fer aquest projecte és el resultat d'un anàlisi de la societat. Ens vam parar a mirar al nostre voltant i vam observar que socialment, les classes altes, tenen privilegis. La contradicció es troba a l’hora que analitzem la població i veiem que la majoria és de classe mitjana-baixa. Aquesta raó es relaciona directament amb el nostre tercer objectiu.

Contingut
El treball es divideix en tres parts. Per començar, hi ha la part teòrica que està composada pel context (anàlisi de la situació sociopolítica actual), algunes iniciatives que apropen a una vida sense diners, les influències rebudes i annexos amb els seus anàlisis. Tot seguit hi ha la part pràctica, que engloba el diari de l'experiència pràctica (21 dies vivint sense diners), fulletons recollits durant aquesta experiència, una abstracció general del període de temps viscut sense diners i informació sobre organitzacions solidaritzades amb aquest tipus de vida. Per últim, trobem un enllaç amb el món de la publicitat (publicitat alternativa, reivindicativa, que no incita al consumisme) i amb Internet com a mitjà divulgatiu d'idees de tot tipus.

Conclusió
Sí es pot viure sense diners, però ha de ser per voluntat i no per necessitat. Requereix d'una motivació (en aquest cas de tipus polític, ideològic i, en part, ecològic). Hi ha limitacions: dependència dels contactes (una persona sola no pot fer intercanvis, i aqeusts són el mitjà de pagament substitut dels diners) i dependència de la gent que viu amb diners (és el cas de l'ús de béns públics). L'alternativa a aquestes limitacions és o bé que visquin poques persones sense diners o bé que hi visqui tothom (una opció difícil).

Fonts documentals
-Pàgines web. -Llibres (principalment "Mi vida sin dinero" de Heidemarie Schwermer). -Premsa (publicacions lligades al col·lectiu Crisi, article sobre Heidemarie Schwermer i sobre el reciclatge). -Conferència de Enric Duran a l'entitat esportiva i cultural GER.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat