Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Creença o ciència. Són el mateix?

Manel Lázaro Ferrer


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Alfred Aguilar

 

Introducció
El treball de recerca "Creença o Ciència. Són el mateix?" neix amb la idea de descobrir quin és el criteri que discerneix entre el que és científic i el que, per conta, no ho és. Com es pot observar, vivim envoltats d'anunciats aparentment científics que, en conèixer aquest criteri, poden ser confirmats o negats d'aquest valor científic.

Contingut
El treball consta principalment de tres parts. La primera ens presenta el criteri de demarcació, el qual defineix quan un enunciat és científic. També inclou l'evolució que hi ha hagut sobre aquest criteri des de que es van fer els primers esbossos de diferenciar ciència de pseudociència, amb els primers filòsofs. La segona part és pràctica, es presenten diverses teories defensades actualment per a molta gent, classificades en categories diverses, i s'aplica el criteri de demarcació, determinant la seva veracitat o no com a enunciat científic. S'observa que gran majora no tenen cap base científica. Finalment la tercera i última part tracta d'un treball de camp en el que es pretén descobrir de manera pràctica quins enunciats dels defensats com a científics es donen a la realitat. En aquest estudi es busca la relació entre diverses variables ambientals (temperatures màxima i mínima, força del vent, pluviometria, fase de la Lluna...) amb els ingressos d'urgències d'un hospital comarcal, en aquest cas l'Hospital de Sant Camil, durant els mesos de maig i juny de 2009.

Conclusió
Les principals conclusions d'aquest treball són, en primer lloc, la importància que té l'existència d'un criteri que permeti determinar quins enunciats tenen una base científica i quins no. En segon lloc destaca la continua evolució que pateix aquest criteri, el qual continua evolucionant per a adequar-se a la definició real de ciència. Finalment el criteri de demarcació permet, si es coneix, racionalitzar entre la gran allau d'enunciats aparentment científics que ens arriben. És per això que considero que hauria de ser conegut per a tothom, ja que és una important eina per a saber discernir ciència de pseudociència.

Fonts documentals

 

Cercador de treballs

Ara és novetat