Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Iguals o diferents? Estudi de l'ADN de dues bessones

Cecília i Laura Llaó Cid


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaíz

 

Introducció
El treball té com a objectiu principal esbrinar si som bessones univitel•lines, és a dir, que provenim d'un sol òvul i un sol espermatozou, i que per tant tenim el mateix ADN, o si som bessones bivitel•lines, és a dir, que provenim de dos òvuls i dos espermatozous. Per dur a terme l'experiència, hem tingut l'oportunitat de treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Contingut
El treball està estructurat en quatre apartats: el primer vol ser un recull de la documentació teòrica necessària per a dur a terme l’experiment que ens proposem. Aquesta documentació tracta sobre el perquè de l'existència dels bessons en l'espècie humana i tota la casuística que se'n genera. També inclou una visió sobre la història de la genètica i quina és l'estructura de l'ADN. En segon lloc, s'aborda l'explicació detallada de l'experiment dut a terme per esbrinar si som bessones univitl•lines o bivitel•lines: extracció de l'ADN de les cèl•lules epitelilas de la mucosa bucal, ampliació de determinats fragments d'aquest mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa (PCR), separació d'aquests fragments utilitzant la tècnica de l’electroforesi capil•lar i finalment la observació dels resultats amb el programa informàtic Genotyper Analysis Files 3. 7. En el tercer apartat es duu a terme una recerca bibliogràfica sobre la compatibilitat dels bessons univitel•lins en els trasplantaments, i en el quart s’efectua un estudi dels gens provinents dels pares i la similitud entre els germans (havent, anteriorment, extret també l’ADN dels membres de la família directa). El treball acaba amb les conclusions a què hem arribat i la bibliografia consultada.

Conclusió
Hem arribat a la conclusió que som bessones univitel•lines (tenim el mateix ADN). És un fet molt poc comú, ja que només representem un 0,2% de la població mundial i alhora representa un avantatge perquè en el cas hipotètic d’una malaltia en que fos necessari un trasplantament, l’una li podria cedir un òrgan a l’altra sense cap tipus de risc, ja que la compatibilitat és del 100%. També hem aprofundit sobre conceptes treballats a biologia en els dos cursos de batxillerat, i volem remarcar la importància de la limitació del camp de treball, ja que mentre anàvem investigant, se’ns obrien altres portes de descoberta que no hem pogut obrir per manca de temps.

Fonts documentals
Per realitzar aquest treball, hem utilitzat principalment els llibres de biologia de primer i segon de batxillerat, informació proporcionada per personal del departament d’Hematopatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i diferents pàgines web.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat