Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El dopatge en el culturisme

Gemma Menéndez Pérez


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Antonio Tinajas

 

Introducció
Cada cop són més els estudis que mostren la perillositat d’utilitzar substàncies artificials que augmenten el rendiment d’una persona davant d’un esforç tant sigui físic com mental i cada cop són més assídues les notícies sobre l’ús i consum d’aquestes mateixes substàncies per part, especialment, d’esportistes d’elit davant de competicions d’alt nivell i això que no seria ni lògic ni lícit però si podria entendres, s’ha disparat fins a ser present, el dopatge, en qualsevol disciplina i a qualsevol nivell. Tant se val que parlem d’un gimnàs de barri com d’una prova mundial d’atletisme. És cert que no sabem tot el que realment està passant però amb la informació que ens arriba ja n’hi ha prou per a donar-nos que alguna cosa no quadra quan parlem d’esportivitat, esforç, superació, èxits però també de controls antidòping, retirada de medalles, anul•lació de proves i el que és més trist, morts relacionades amb aquestes drogues.

Contingut
Aquest treball s’endinsa en el món del dopatge, estudia el perquè de la seva existència, com arriba una persona a prendre la decisió de dopar-se, què es vol aconseguir fent-ho, quins són els Canals de distribució, quines són les mesures utilitzades per impedir tant la distribució com l’ús de les substàncies (exàmens sorpresa...), quines conseqüències tenen tant a nivell físic com a nivell normatiu (invalidesa, mort, mala imatge de l’esportista en qüestió...). Tracta de l’eficàcia de les mesures emprades, la utilitat (o no) de les campanyes en contra de les drogues, les substàncies permeses i prohibides i planteja l’eterna pregunta del perquè, malgrat tot el que se sap (que repetim no és ni molt menys tot), la gent continua prenent aquestes substàncies, continua demanant-les.

Conclusió
L’aprofundiment del tema que he fet en el treball m’ha portat a plantejar-me amb força com pot ser que sigui tan fàcil aconseguir substàncies que alterin el rendiment físic o mental d’una persona. Aquestes drogues no es venen en una cantonada fosca d’una ciutat, es venen en un gimnàs legal, en un club d’atletisme fàcilment identificable... com és que no hi ha una manera efectiva de tallar aquest subministrament?. Em pregunto perquè si les conseqüències són tan greus que arriben a la mort es continuen demanant, quina necessitat, carència o trauma hi ha darrera d’una persona que el fa preferir un rècord, un títol, una medalla ni que sigui la del barri abans que gaudir de bona salut. I finalment, m’han decebut les mesures per evitar el dopatge, penso que s’està fent només el mínim per callar consciències no pas per tallar de rel el problema.

Fonts documentals
Un dels problemes que m’he trobat alhora de fer el treball de recerca ha sigut la manca de documentació en les biblioteques, així la metodologia utilitzada per fer l'estudi ha sigut bàsicament Internet, encara que també he fet servir informació de personal mèdic i entrevistes a culturistes amateurs.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat