Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Relació entre temperatura corporal i rendiment intel·lectual

Emilio Alonso


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaiz

 

Introducció
En molts estudis on intervé la temperatura corporal, es té en compte la teoria dels ritmes circadians. Aquesta diu que la variació de temperatura corporal al llarg del dia es repeteix sempre cada període de 24 hores, de manera cíclica. S’han fet investigacions sobre temperatura corporal i rendiment físic que revelen que la seva relació és: a més temperatura corporal, més rendiment físic. Però, el camp de les investigacions sobre la relació entre temperatura corporal i rendiment intel·lectual és un camp molt jove i obert que encara no ha arribat a un resultat clar.

Contingut
Al no estar clara la relació entre temperatura corporal i rendiment intel•lectual, l’objectiu de la nostra recerca ha estat: determinar si existeix relació entre temperatura corporal i rendiment intel•lectual. Com que cos i ment estan molt lligats en l’ésser humà, la nostra hipòtesi ha estat: a més temperatura corporal, més rendiment intel•lectual, com en el rendiment físic. Hem mesurat el rendiment intel·lectual amb les notes dels exàmens de 20 subjectes estudiants de segon de Batxillerat de l’IES Can Puig durant el primer i segon trimestre d’aquest curs 2009-2010. Basant-nos en la teoria dels ritmes circadians, hem pres a cada subjecte la seva temperatura un dia durant les hores que ha tingut classe. L’enregistrament s’ha dut a terme amb un termòmetre que ha enregistrat la temperatura corporal cada minut, anomenat data logger. Amb les notes dels exàmens i sabent, amb l’enregistrament de temperatura corporal que hem fet, quina temperatura ha tingut cada subjecte a l’hora de realitzar aquests exàmens, hem pogut determinar la relació entre temperatura corporal i rendiment intel·lectual.

Conclusió
La relació és: a menys temperatura corporal, més rendiment intel·lectual. És a dir, l’alumne sempre realitzarà millor els exàmens o qualsevol activitat intel·lectual quan la seva temperatura corporal sigui més baixa. Com que a primeres hores del matí la temperatura corporal sempre és més baixa, és recomanable fer els exàmens a primeres hores del matí. A més, hem analitzat quant varia la nota dels exàmens depenent de si s’han fet a una major o menor temperatura corporal. Varia d’1,7 punts. Per tant, un examen no serveix per determinar el que realment sap un alumne, ja que havent estudiat el mateix i sent la prova igual de difícil, només la temperatura corporal farà variar la seva nota quasi en dos punts. En resum: existeix relació entre temperatura corporal i rendiment intel·lectual i la nota dels exàmens pot variar d’1,7 només per efecte de la temperatura corporal.

Fonts documentals
- NATHANIEL KLEITMAN I JACKSON J.: "Body Temperature and Performance under Different Routines". Ed. Appl Physiol, 1950. - BOUJON, CH. I QUAIREAU, CH.: "Atención, aprendizaje y rendimiento escolar". Ed. Narcea, 2004. - Informació dels rellotges biològics, cicle reproductiu i melatonina: http://www.cienciahoy.org.ar/hoy01/relojesbiologicos3.htm - Teoria de arousal-cognició: http://www.ideasapiens.com/psicologia/clinica/tec_%20nicas_%20d_%20relajaci_on.htm - Teoria sobre rendiment físic: http://www.deporteynutricion.net/Articulos/futbol-articulo65.aspx

 

Cercador de treballs

Ara és novetat