Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Dones i la Guerra Civil

Isabel del Bosque Bayón


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Marta Blanch

 

Introducció
Vaig fer aquest treball perquè sempre m'ha agradat molt el tema de la Guerra Civil i la II República, a més, tenia l'oportunitat de fer-ho des del punt de vista de la dona, fet que suposava un gran repte ja que sempre s'ha tactat aquest tema des del punt de vista dels homes i dels partits polítics. També vaig fer-lo perquè és molt profitòs per al meu futur ja que vull impartir classes d'història als instituts.

Contingut
L'objectiu proncipal d'aquest treball era demostrar que les dones havien participat a la Guerra Civil ja sigui al front o a la rereguarda. Per aix`vaig dividir el trebal en sis grans punts: 1.- CONTEXT HISTÒRIC: En aquest punt tratem el context històric de la II Republica, la Guerra Civil i el Franquisme. 2.- GUERRA CIVIL: En aquest punt vam fer una introducció a l'evolució del paper social de la dona, des de la Revolució Industrial fins a la II República; i parlem a grans trets sobre que van fer les dones durant la Guerra Civil a cadascun dels dos bàndols. 3.- PROTAGONISTES: En aquest punt vam fer les biografíes d'algunes dones importants com Pilar Primo de Rivera, Federica Montseny, Rosario Sánchez, entre d'altres. 4.- ORGANITZACIONS I ASSOCIACIONS FEMENINES: En aquest punt parlem sobre algunes organitzacions femenines que hi va haver durant la Guerra Civil i el Franquisme com la "Sección Femenina de la Falange", la " Agrupación de Mujeres Antifascistas", entre d'altres. 5.- DONES REPRIMIDES I EXILIADES: En aquest apartat coneixem els patiments i les penúries que van viure les dines republicanes a les presons i/o a l'exili després de la pèrdua de la Guerra Civil. 6.- PUBLICITAT DE LA GUERRA CIVIL: Amb aquest apartat volem apreciar la Guerra Civil a través de fotografies, cartells i cançons fets pels dos bàndols.

Conclusió
Vam demostrar que les dones van participar a la Guerra Civil. A més, vam poder contestar les nostres tres hipòtesis: - Per què els homes d'esquerres van animar les dones a anar al front per després fer-les fora? Creiem que això es deu a què els republicans creien que si deixaven a nar a les dones les seves idees no es veurien contradites però quan els insurrectes anaven conquerint territori republicà van pensar que era degut a la falta d'experiència de les dones i van posar com excusa qie les dones eren portadores de malalties venèries. - Per què hi ha una diferència en les idees entre les dones franquistes i les republicanes? Creiem que això depèn del lloc on vivien aquestes dones i també de la classe social a la qual pertanyien. Els llocs on predominaven les idees conservadores eren les zones rurals mentre que les zones on predominaven les idees liberals eren les zones industrials. - Per què si els franquistes pensaven que les dones eren inferiors van tractar a les republicaes com a homes, especialment en el tema de repressió? Això es degut a què els franquistes veien a les republicanes com una amenaça per a les seves idees. Van tractar a les dones com a homes perquè així tenien a les republicanes i les seves idees controlades, de manera que no podrien difondre les idees liberals i republicanes, contràries a les idees conservadores del règim.

Fonts documentals
La metodologia que vam utilitzar va ser consultar pàgines d'Internet, llibres especialitzats sobre aquest tema, veure pel·lícules i també vam anar a l'hemeroteca de la biblioteca de Catalunya.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat