Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Associacions esportives. Creació d’una nova associació

Àlex Muntané Torremorell


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: José Luis Aguilar

 

Introducció
El treball intenta aclarir i diferenciar els diferents tipus d’associacions esportives que existeixen en la actualitat. El treball està enfocat cap al futbol, tot i que existeixen aquestes entitats en qualsevol esport. L’objectiu d’aquest, tant és donar a entendre quins són aquests tipus d’associacions com aprendre des de l’experiència personal fent el treball. Per tal de fer això, el treball consta d’entrevistes amb persones que poden enriquir-lo amb perspectives més sàvies i de notícies recents amb l’objectiu d’entendre millor el que es vol explicar.

Contingut
El treball està dividit en quatre parts. La primera part consta dels diferents tipus d’associacions esportives que existeixen en l’actualitat. Aquestes són les societats anònimes esportives, els clubs, les escoles de futbol i les associacions esportives escolars. En aquesta part del treball, s’anomenen les característiques de cadascuna de les entitats, posant exemples, donant les pautes que s’han de seguir per crear-ne una i analitzant la situació actual. També hi està afegit un punt on es comparen les principals associacions. La segona part del treball conté un anàlisi de notícies relacionades amb el tema de la recerca. L’objectiu és aclarir els conceptes assimilats en la primera part del treball i observar-ho des d’una situació més propera, més habitual a nosaltres com pot ser la situació d’un equip de futbol conegut. La tercera part del treball consta de tres entrevistes en les quals els entrevistats ens donen a conèixer el seu punt de vista de l’actualitat a través de la seva experiència personal. Per últim, la darrera part conté els arxius i papers necessaris per tal de crear una associació esportiva, en la qual s’ha fet un projecte fictici.

Conclusió
El treball m’ha fet aprendre molt, ja que he passat de gairebé no saber res sobre aquest tema, a ser-ne pràcticament un expert. Espero que la gent que l’hagi llegit li hagi servit també.

Fonts documentals
- Fonts orals. - Documentació original de la Federació Catalana de Futbol. - Articles de premsa.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat