Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Tractament d'infeccions bacterianes

Sergio Castillo


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Sílvia Tomàs

 

Introducció
Els bacteris han sigut responsables de la mort de milers de persones arreu del món. No obstant, aquestes xifres s'han reduït enormement. Però, per què ha succeït això? Els hi devem molt a Louis Pasteur, Koch i especialment a Alexander Fleming. Gràcies als avenços de la medicina actual la taxa de mortalitat per infeccions bacterianes és quasi nul•la als països desenvolupats. Com es tracten aquestes malalties? Una cosa tan quotidiana com ho és el tractament d’una amigdalitis va comportar en el seu moment una revolució: la dels antibiòtics. Com es tracten aquestes malalties? En què es basa el metge a l’hora de receptar un antibiòtic? Aquestes preguntes són les que he respost en el meu treball, exercint de metge i de microbiòleg per tractar a un pacient imaginari.

Contingut
Per poder receptar al meu suposat pacient un antibiòtic que sigui capaç de curar la seva infecció he hagut de fer una recerca bibliogràfica. L’estructura dels bacteris, la seva morfologia, el sistema immunitari humà i els antibiòtics en si, son els temes que he hagut de tractar en aquest estudi. Posteriorment vaig anar a l’hospital Vall d’Hebron i vaig realitzar un antibiograma amb un cultiu del bacteri Streptococcus Pyogenes. Davant la impossibilitat d’aconseguir l’historial clínic real corresponent a l’hoste d’aquest bacteri, vaig haver de suposar un possible pacient infectat, amb unes característiques concretes que corresponguessin amb l’antibiograma realitzat.

Conclusió
Finalment, gràcies a l’estudi que vaig fer de certs llibres i de l’estudi dels resultats de l’antibiograma, vaig poder receptar al meu pacient un antibiòtic que presumiblement acabaria amb la seva infecció.

Fonts documentals
DE AHUMADA VÁZQUEZ, SANTANA FALCÓN, S. SERRANO MOLICA, Farmacología práctica para las diplomaturas en Ciencias de la Salud J. TORTORA, R. FUNKE, L. CASE, Introducción a la Microbiología VIVER, Guía práctica de medicamentos

 

Cercador de treballs

Ara és novetat