Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'evolució de la situació de les dones a Espanya des de l'Edat Mitjana fins al segle XX

Júlia Ferrer Usieto


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Laura Vicente

 

Introducció
Les dones han estat sistemàticament excloses de la història per diversos motius culturals i socials. D'aquesta manera, podem dir que la història és androcèntrica, és a dir, que en estudiar les societats del passat i del present s'ha tingut en compte exclusivament l'experiència masculina, considerada com l'experiència humana per excel·lència. En canvi, els valors femenins s'han considerat poc importants i, excepte alguna dona rellevant segons els valors establerts, s'han considerat de poc valor per a passar a la història. La realitat ha estat que homes i dones, al llarg del temps, han protagonitzat al història aportant les seves experiències. Avui considerem que no hi ha cap fet natural que faci diferents als éssers humans, no obstant això, al llarg de la història es van anar construint uns models de gènere que els ha diferenciat.

Contingut
L'objectiu principal d'aquest treball és conèixer i comprendre l'evolució del pas de les dones a la història d'Espanya i la posició i els rols que hi han ocupat des de l'Edat Mitjana fins a l'Època Contemporània, quan s'instaura la democràcia a Espanya. Pretenc fer visible l'exclusió de les dones dins la història i incorporar-les al discurs històric, desvetllant les raons del paper que ha jugat la dona al llarg de la història. El treball està dividit en tres èpoques fonamentals de la història: Medieval, Moderna, Contemporània; i subdividit en etapes importants de cada època: Edat Mitjana, període barroc, la Il·lustració, la Revolució Liberal, la Restauració, la II República, la Guerra Civil, el Franquisme i la instauració de la Democràcia. Per veure l'evolució que es produeix m'he centrat en les diferents variables socials i culturals que determinen les raons de la seva participació: família, treball, cultura, religió, espais privats i públics, educació i participació política. A l'Annex hi ha biografies de diferents dones il·lustres de la història.

Conclusió
La història de les dones és una història plena de discriminacions, marginacions i prohibicions. Arribar a conèixer la seva història m'ha servit per poder entendre millor l'evolució de la història espanyola en un context general, ja que no es pot excloure a les dones per estudiar una societat. L’anàlisi de la situació de les dones al llarg de la història del nostre país, m’ha portat a deduir que, evidentment, des de l’Edat Mitjana fins a la instauració de la democràcia a l’Edat Contemporània hi ha hagut un avanç enorme en les llibertats, la presa de decisions i els àmbits socials i culturals de les dones. Abans de fer el treball, sabia que les dones havien estat excloses en molts àmbits i havien estat sotmeses a la submissió de l’home, però no sabia que aquesta exclusió arribés a ser tan gran. També he d’afegir, que sense les pressions i les accions d’algunes dones per aconseguir certes llibertats durant la història, no hagués estat possible arribar a tenir unes llibertats com les que tenim ara, políticament igualitàries, encara que a la realitat es mostren encara petites desigualtats entre homes i dones. En certa manera, he pogut comprovar que quan a Espanya s’instaura un règim autoritàri com succeïx durant el Franquisme (1939-1975) o quan el país es troba en guerra com a la Guerra Civil (1936-1939); es produeix un retorn als principis tradicionals on hi dominen els valors de la societat patriarcal. En canvi, durant la II República, situats en un règim democràtic, es va apostar per un país de llibertats i es va apostar per una intensa reforma al procés educatiu amb l’objectiu de resoldre els problemes estructurals com l’analfabetisme i la carència d’escolaritat, per un Estat laic, equitatiu i democràtic on les dones, per primera vegada, van poder votar en unes eleccions. Gràcies a la realització del treball, he conegut a diverses figures femenines que van optar per la lluita dels seus drets: tan en àmbit literari com en polític. Moltes d’aquestes dones eren desconegudes per mi abans de realitzar-lo i realment, n’hi ha moltes més que no se’n coneixen els noms o que no n’ha quedat constància als documents historiogràfics a causa de la seva marginació durant la història.

Fonts documentals
AMORÓS, Celia. 10 palabras clave sobre mujer. Pamplona: Verbo Divino, 1995. BOCK, Gisela. La mujer en la historia de Europa. Madrid: Crítica, 2001. BORDERÍAS, Cristina. Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria, 1994. CABALEIRO, Julia. Educació, dones i història: una aproximació didàctica. DUBY, G.; PERROT, M., Historia de las mujeres. 5 vol. Madrid: Taurus, 1993. DDAA, El trabajo de las mujeres a través de la historia. Madrid: Centro Feminista de Estudios y Documentación, Instituto de la Mujer, 1985. DDAA, Historia de las mujeres. El siglo XX. 5 vol. Barcelona: Taurus, 1993. DDAA, Historia de la vida privada GARRIDO, Elisa i altres. Historia de las mujeres en España. Madrid: Síntesis, 1997. MICÓ i MILLAN, Joaquim. “Teresa Mañé y Miravet”, dins AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Retrat 16. Vilanova i la Geltrú, 2001. NASH, Mary. Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Ed. Del Serbal, 1984.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat