Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Memòria escrita i anàlisi de la composició d’un moviment simfònic

Roger Vilà i Camón


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Josep Mª Borda

 

Introducció
El treball que presento és una memòria escrita sobre el procés i la evolució del moviment simfònic que he composat. Per a crear aquest moviment he intentat aplicar tots els coneixements adquirits durant els darrers cursos d’Harmonia* i d’Ampliació d’Harmonia, es a dir, que no hi ha influït cap factor emocional que em mogués a composar.

Contingut
El treball conté el moviment simfònic composat per mi, i el seu anàlisi: les característiques principals del moviment, és a dir, el caràcter, l'articulació i el tempo, entre d'altres; les de la instrumentació, és a dir, les característiques principals dels instruments de corda fregada, que són els que formen l'orquestra de corda, ja que el moviment simfònic està escrit per a orquestra de corda; l'anàlisi de la forma, és a dir, de l'estructura musical de l'obra; l'anàlisi de la tonalitat, l'anàlisi de la textura musical de la obra, i l'anàlisi harmònic de la obra. A més, també hi ha adjunt un glossari que explica els elements musicals que surten durant el treball escrit.

Conclusió
Per a mi, haver composat una obra i que després fos interpretada ha estat una experiència realment especial; és molt bonic veure que una orquestra està interpretant una obra que tu has composat. Des del moment en que vam començar el curs a l’assignatura d’Ampliació d’Harmonia, ens van dir que composar una obra era el projecte de l’assignatura, i vaig iniciar tot el procés per a que quedés un segon moviment en el que hi hagués aplicat tot el coneixement d’harmonia, i música en general. Vam començar aprenent les característiques dels instruments de corda, que són els que havíem d’utilitzar per a la obra, i després, tècniques i maneres de composar. Aplicant la teoria, vaig començar a escriure diferents melodies i moviments harmònics, dels quals van néixer els temes del moviment, i els ponts que els enllacen. Contínuament vaig estar supervisat per en Víctor Solé, el meu mestre, per a que no hi haguessin errors, tant musicals com d’instrumentació, ja que no podia quedar una obra massa difícil de tocar, per que si no, la orquestra no tocaria a gust, i això s’havia d’evitar. En conclusió, m’ha agradat molt fer l’assignatura d’Ampliació d’Harmonia, ja que m’ha ajudat a aprofundir molt en el que més m’agrada de la música, l’harmonia, i per que m’ha permès ser compositor, com a mínim durant un curs.

Fonts documentals
Les classes de l'assignatura d'Harmonia i composició amb Víctor Solé, professor del Conservatori Superior de Música del Liceu, que ha sigut la persona que m'ha supervisat durant la composició del moviment simfònic.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat