Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La telefonia mòbil i el desenvolupament sostenible: dos aspectes oposats?

Elisabet Tremps Tor


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: José Luis Martín

 

Introducció
Actualment, la major part de tots nosaltres disposem de telèfons mòbils i l’impacte d’aquests en el medi ambient és inevitable. Aquest treball analitza, principalment, la situació actual tant de la telefonia mòbil com el desenvolupament sostenible. També tracta de l’equilibri que hi ha o que hi hauria d’haver entre ambdós i, finalment, es fa una proposta sobre el que seria el model perfecte de telefonia mòbil, en la que l’impacte dels telèfons mòbils fos el mínim segons la societat i el moment actual.

Contingut
El contingut d’aquest treball es pot dividir en diferents blocs. El primer de tot tracta sobre els aspectes tecnològics de la telefonia mòbil, és a dir, els elements que intervenen en la comunicació, les generacions dels telèfons mòbils,etc. Al segon bloc, hi ha l’apartat del desenvolupament sostenible: el seu recorregut des dels anys 60, les millores que s’han portat a terme, el desenvolupament sostenible i les telecomunicacions en general i per acabar el desenvolupament sostenible i la telefonia mòbil. En un tercer lloc, ens trobem amb els aspectes socials, és un estudi sobre les influències que porten a terme les diferents companyies telefòniques per a incentivar el consum de telèfons mòbils. Després d’haver analitzat tots els factors que intervenen en la telefonia mòbil i el desenvolupament sostenible, hi ha l’apartat on trobem l’estat de l’art, és a dir, com es troba actualment la situació. Per acabar el treball, he fet un seguit de propostes davant dels diferents problemes que es plantegen en l’estat de l’art.

Conclusió
Aquest treball m’ha permès tenir una visió general tant de la telefonia mòbil com del desenvolupament sostenible i de tots els factors que hi influeixen. Davant de la pregunta que planteja el títol del treball he pogut afirmar que és possible la coexistència de la telefonia i del desenvolupament sostenible. A més a més, he finalitzat aquest treball amb vàries propostes per a poder resoldre els diferents problemes plantejats.

Fonts documentals
CONDE, Javier. Empresa y medio ambiente hacia la gestión sostenible. Madrid: Edició Pivola, 2003 http://elblogverde.com http://www.itu.int/es

 

Cercador de treballs

Ara és novetat