Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Reforma d'un local per canvi d'activitat

Raül Duaigües


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Rosa Serrano

 

Introducció
Lobjectiu d'aquest treball ha estat el de dissenyar un establiment innovador , públic, dinàmic i polivalent per al jovent de Vilanova i la Geltrú. Aquest projecte ha estat centrat de cara al procés pràctic del disseny del local. La motivació per portar a terme aquest treball ha estat les meves inquietuts en l'àmbit del disseny i de l'arquitectura al que vull dirigir els meus estudis universitaris.

Contingut
El projecte d'aquest local, que seria únic a Vilanova i la Geltrú doncs no n'hi ha cap que compleixi aquestes característiques, es proposa a partir d'un local "real" . Aquest treball es proposa com un procés pràctic que mostra l'evolució en quan a modificacions arquitectòniques, elèctriques,acústiques, de disseny i decoració del local fins a transformar-lo en un local públic, polivalent dirigit a un public jove, on poder fer trobades, petits concerts, jocs...etc. Per la realització d'aquest procés s'ha utilitzat els següents programes informàtics:Autocad i sketchup

Conclusió
El treball assoleix el proposit de dissenyar virtualment un local polivalent amb diferents ambients, mobiliari adequat i original que compleix la normativa vigent respecte a un local d'aquest tipus i que aconsegueix l'objectiu marcat per l'alumne

Fonts documentals
Pàgines d'internet: http://documentos.arg.com.mx/leyes y reglamentos http//e-construir.com/textos-legales/ley-del-ejercicio-de-la-ingenieria-la-arquitectura-y-profesiones-afines/1/doc 2.html i altres. llibres ex:Fundación tècnica industrial.Còdigo Técnico de la edificación.TomoI, Julio 2006...etc

 

Cercador de treballs

Ara és novetat