Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Blekking, el poder de l'engany

Laia Romagosa Ponce


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Judith Barbacil Mestres

 

Introducció
El treball de recerca Blekking, el poder de l’engany parteix de la hipòtesi següent: la publicitat pot influir en el comportament de l’alumnat i el professorat en un entorn determinat, com és l’institut? És possible que una noia de disset anys copsi el funcionament d’un món tan complex com pot ser el món publicitari? A partir d’aquesta hipòtesi, s’ha fet una recerca, tant pràctica com teòrica, aprofundint sobre els aspectes lligats a la comunicació de la publicitat, amb especial atenció a les campanyes publicitàries.

Contingut
El treball consta de dos blocs diferenciats. En el primer hi trobarem l’explicació teòrica de tot el contingut publicitari que s’ha volgut estudiar: definició de publicitat, història, elements comunicatius, desenvolupament d’una campanya d’un producte i com fer, finalment, la valoració de tot el conjunt. En el segon bloc, posarem en pràctica tots aquells coneixements adquirits en la part anterior. Aquesta pràctica es durà a terme a partir d’ una campanya publicitària de creació pròpia a l’Ins. Lluch i Rafecas (VNG). La campanya tindrà la durada d’un mes i s’estudiarà la influència de diferents mitjans de comunicació below the line, terminologia que s’estudiarà en el primer apartat. Finalment es farà una valoració tant objectiva com subjectiva de tot el procés comunicatiu que s’haurà dut a terme per poder així afirmar la hipòtesi formulada a l’inici de la recerca.

Conclusió
Per a iniciar les conclusions, farem al•lusió a la hipòtesi inicial que presidia aquest treball. La publicitat pot influir en el comportament de l’alumnat i el professorat en un entorn determinat, com és l’institut? Al començar aquest projecte, es va passar una enquesta on es preguntava si la gent es deixava influir per les opinions o corrents externs a ells mateixos, i la resposta majoritària va ser el no, amb un aclaparador 75%. La majoria dels enquestats ha negat rebre influències externes, tot i això, els resultats que hem vist en l’avaluació de la campanya no diuen el mateix. És d’aquesta manera, que podem afirmar que la publicitat juga un paper molt important a l’hora de manipular-nos i d’influenciar-nos, i nosaltres, en moltes ocasions, ni ens n’adonem. És per aquest motiu, que els resultats són tan contrastats. Seguint amb les conclusions, farem al•lusió a la segona part de la hipòtesi. És possible que una noia de disset anys copsi el funcionament d’un món tan complex com pot ser el món publicitari? En la introducció afirmàvem que això era possible gràcies a les influències publicitàries que la nostra generació ha viscut. Després de realitzar aquest treball, podem afirmar que, moltes vegades, creiem saber el que tenim al voltant i no és així. Amb el projecte, he après moltes característiques de la publicitat que no coneixia, i he pogut experimentar de primera mà la creació d’una campanya publicitària pròpia. No ha estat fàcil, però amb la informació adequada, qualsevol pot manipular, tot i que sigui a petita escala, el pensament dels altres. Per a finalitzar la conclusió del Treball de Recerca, voldria explicar que no ha estat un procés fàcil, ja que ha tingut alts i baixos, com tot procés portat a la part pràctica i, naturalment, hi havia moments que dubtava dels bons resultats del treball. Tot i això, he seguit amb els objectius que m’havia marcat i finalment, he pogut entendre millor aquest món tant gran, com és el publicitari; i espero haver aconseguit que vosaltres també us hi acostéssiu una mica més. Així doncs, puc tancar el projecte amb resultats i conclusions positives, en relació amb la hipòtesi que ens plantejàvem a l’iniciar aquesta recerca.

Fonts documentals
Per a realitzar aquest treball, s’han tingut en compte les informacions d’aquests llibres i pàgines web. Llibres ALFARO, Josep [et al.]. Economia de l’Empresa. Batxillerat 1. McGraw Hill BECKWITH, Sandra. Planes completos de publicidad. Deusto S.A. CAPPO, Joe. El futuro de la publicidad. McGraw Hill CEREZO, Manuel. Taller de publicitat. Octaedro CHECA, Antonio. Historia de la publicidad. Netbiblo DUCH, César. Los medios publicitarios. McGraw Hill HERREROS, Mario. Publicitat, fonaments de la comunicació publicitària. Turner Ediciones LANDA, Robin. El diseño en la publicidad: crear mensajes gráficos con gran impacto visual. Multimedia-Anaya Interactiva LÓPEZ, Belén. Publicidad emocional, estrategias creativas. Madrid ZYMAN, Sergio. El fin de la publicidad como la conocemos. McGraw Hill Pàgines web Publicitat - Temes de Consum - Web de l'Agència Catalana del Consum [en línia] Publicitat - Viquipèdia [en línia] Jóvenes i publicidad [en línia] Noticias, Últimas noticias. Universidad de Navarra [en línia] La publicidad y los jóvenes [en línia] Influencia de la publicidad en el comportamiento de los jóvenes y adolescentes - Militak’s Blog [en línia] Els Mitjans de Comunicació. El rincón del Vago. [en línia] Como hacer una campaña publicitaria paso a paso. Status Diseñando [en línia] Teoría del color. Artículos [en línia] Comprar chapas. [en línia] Below the line – Viquipèdia [en línia] Publicitat Below the Line [en línia] BTL Below the Line Marketing [en línia] Paso a paso: publicidad below the line [en línia] ¿BTL? - Concepto BTL [en línia] “El low cost en publicidad solo ha hecho que empezar” | Associació Empresarial de Publicitat [en línia] Los textos publicitarios. PDF [en línia] Estrategia publicitaria - Wikipedia, la enciclopedia libre [en línia] Un anuncio de zapatos atenta contra la dignidad de las personas, según Consumo • ELPAÍS.com [en línia]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat