Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Cèl·lules mare, teràpia gènica i tractament de malalties

Gemma Garcia Vicién


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Mª Rosa Garicano

 

Introducció
El títol del meu treball de recerca ve donat pels tres temes principals que s’hi tracten: les cèl•lules mare, la teràpia gènica i el tractament d’una malaltia. Des d’un principi volia fer el treball sobre les cèl•lules mare ja que a 4rt d’ESO vaig fer un treball sobre aquestes cèl•lules que em va semblar molt interessant i volia continuar en la mateixa línea. A més, entre els temes proposats al meu centre hi havia el tema de la teràpia gènica, que també m’interessava, i per aquest motiu vaig buscar alguna manera de relacionar els dos conceptes: el tractament d’una malaltia que els compaginés. Aquesta manera de relacionar-los la vaig treure a partir d’un article, que tractava de la possibilitat d’obtenir cèl•lules de la sang mitjançant la modificació genètica de cèl•lues mare de la pell, aquestes cèl•lules s’utilitzarien per a tractar una malaltia. Per aquest motiu la hipòtesi del treball és “la teràpia gènica compaginada amb l’ús de les cèl•lules mare pot ser molt útil per al tractament de malalties”. Per tant els meus objectius eren infromar-me sobre els dos termes, assabentar-me de les malalties que són tractades actualment amb cèl•lules mare i teràpia gènica i l’efectivitat d’aquestes tècniques, tenint en compte els progressos en investigació que s’estan donant; i centrar-me en el tractament d’una malaltia que utilitzés les dues tècniques i les relacionés. Tot i això, a mesura que vaig anar informant-me tant sobre les cèl•lules mare com sobre la teràpia gènica em vaig adonar que tenien pocs punts de connexió entre ells; a més, el fet que el dos conceptes encara estiguin poc desenvolupats fa que encara no hi hagi cap malaltia el tractament de la qual sigui viable mitjançant les dues tècniques. També cal dir que els mitjans de comunicació moltes vegades donen una imatge massa esperançadora d’aquestes tècniques sense remarcar que moltes de les coses que diuen són només hipòtesis que encara no es poden dur a terme. Aquests problemes sorgits a l’hora de realitzar el treball van fer que, pel que fa al tractament d’una malaltia, hagués d’escollir-ne una que es tractés mitjançant un dels dos termes; vaig escollir la malaltia de Crohn, tractada mitjançant teràpia cel•lular, ja que l’Hospital Clínic de Barcelona és pioner a Europa en el seu tractament.

Contingut
El treball consta majoritàriament de tres parts: la part on està explicat detalladament què són les cèl•lules mare, tipus, aplicacions, etc.; l’explicació detallada de la teràpia gènica; i un exemple de malaltia tractada gràcies a la capacitat regeneradora de les cèl•lules mare, la malaltia de Crohn. Pel que fa els passos seguits per a realitzar el treball, primer em vaig informar sobre les cèl•lules mare i per a fer-ho vaig parlar amb la doctora Bigues de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona; després vaig obtenir infomació sobre la teràpia gènica; a continuació vaig tenir una entrevista amb la doctora Miranda, de l’Hospital Clínic, a partir de la qual vaig concloure que no era viable fer el treball sobre un tractament d’una malaltia que combinés els dos conceptes; per últim em vaig documentar sobre la malaltia de Crohn i el seu tractament mitjançant cèl•lulas mare amb l’ajut de l’entrevista amb la doctora Rovira de l’Hospital Clínic.

Conclusió
La principal conclusió extreta del treball és que la meva hipòtesi només era certa en part: és cert que les cèl•lules mare i la teràpia gènica poden obrir moltes portes en el camp del tractament de malalties; però són dos camps molt complexos fàcilment confusibles però que realment no tenen gaire relació, els projectes que els coordinen són hipòtesis, és a dir, no deixen de ser opcions que requereixen més investigació i que no es sap quan es podran començar a posar en pràctica. A més, també s’ha de tenir en compte que en moltes ocasions els mitjans de comunicació transmeten una idea de les cèl•lules mare i la teràpia gènica massa esperançadora. Malgrat això, he complert els objectius d’estudiar més detalladament tant les cèl•lules mare com la teràpia gènica, i gràcies a això m’he adonat de la complexitat dels dos termes, la gran quantitat de factors que influeixen a l’hora d’emprar-los en el tractament de malalties, com han evolucionat des del seu descobriment, els avenços als quals s’ha arribat i el gran nombre de malalties que es poden curar actualment mitjançant aquestes tècniques així com totes les portes que obren per al tractament de malalties que avui en dia són incurables. A més, el fet de què el tractament de la malaltia de Crohn mitjançant teràpia cèl•lular estigui donant bons resultats, de la mateixa manera que el tractament d’altres malalties, és una prova de què la invetigació progressa favorablement. També és important recordar que sempre s’ha de tenir en compte si els experiments i aplicacions que realitzem amb aquestes tècniques són ètiques o no, abans de pensar en els beneficis que ens poden aportar.

Fonts documentals
Gran part de la informació del treball la he obtingut d’Internet, de pàgines web com per exemple www.biotechnologyhealthcare.com i www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia; i de llibres com Introducción a la Biología Molecular i Medicina Interna. Però sobretot m’han estat de gran ajuda les diferents entrevistes amb les doctores Bigues, Miranda i Rovira que he realitzat.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat