Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Protocol·làriament parlant...

Carlota Poveda Rincón


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Rosa Mª Domènech

 

Introducció
Des d’un inici vaig escollir un tema que em motivés i m’agradés a l’hora de treballar-lo. Aquest tema era el protocol i més en concret, el cerimonial que es duu a terme en l’organització d’actes. D’aquesta manera, un cop escollit el tema, vaig intentar plantejar-me una sèrie d’objectius. El meu objectiu principal era organitzar un acte protocol•lari. Per fer-ho, prèviament em proposava cercar tota la informació teòrica que necessités ja que partia de coneixements zero. A continuació el que volia era ser capaç de relacionar la teoria amb la pràctica i així poder dur a terme l’organització d’un acte protocol•lari. Aquest acte me’l vaig plantejar com una entrega de premis i per fer-ho esperava poder relacionar-me amb professionals i entitats vinculades amb el protocol i d’aquesta manera comprovar si un estudiant era capaç de dur a terme l’organització d’un acte i sobretot capaç d’obtenir recursos i informació d’empreses alienes.

Contingut
El contingut del treball el vaig dividir en dues parts. La primera era la teòrica. Per començar vaig definir el concepte de protocol i vaig cercar una breu ressenya d’on prové però principalment em vaig centrar en estudiar conceptes molt relacionats amb l’organització d’actes, és a dir, en el cerimonial. Aquests aspectes van des dels tipus d’actes que hi ha fins a les pautes que es segueixen en l’organització d’un acte, passant per tota una sèrie de conceptes com el tipus de taules, els llistats d’invitats, l’etiqueta, les invitacions... Com a part teòrica també vaig incloure un apartat que parlava sobre les entregues de premis i un altre que parlava sobre Slow Food ja que eren conceptes que apareixien en l’acte que volia organitzar. D’altre banda, en la part pràctica em vaig dedicar a organitzar l’acte. Aquest seria una entrega de premis destinada als restaurants de Cuina Km0 i Slow Food. En aquesta organització pràctica vaig anar seguint la pauta teòrica que vaig establir i també vaig elaborar una sèrie de material gràfic format per les invitacions, els sobres, els diplomes que es donaven als premiats, un cartell informatiu, un vídeo de presentació dels premiats i unes minutes. Per concloure amb el treball, vaig elaborar el pressupost de l’acte.

Conclusió
Un cop finalitzat el treball vaig poder extreure’n les conclusions i per fer-ho vaig fixar-me en si havia complert amb els objectius que em plantejava. Així doncs, vaig ser capaç d’organitzar un acte protocol•lari basat en una entrega de premis. Per fer-ho, també vaig aconseguir assolir una sèrie de conceptes teòrics que inicialment no tenia i que vaig saber relacionar amb la pràctica. Un altre dels meus objectius era poder relacionar-me amb professionals i entitats i vaig tenir l’oportunitat de fer-ho i que supervisessin i m’ajudessin en l’organització de l’acte. Val a dir que com a conclusió vaig considerar que havia estat una tasca molt feixuga poder aconseguir pressupostos i informació referent a menús, sales, serveis... per part d’empreses privades. Tot i així finalment ho vaig aconseguir i un cop finalitzat el treball podia afirmar que quedava satisfeta de la feina feta i esperava haver transmès la meva motivació.

Fonts documentals
Com a fonts documentals, en la realització del treball vaig començar utilitzant internet per obtenir una primera aproximació i idea sobre el tema. Un cop tenia clar per on volia tirar, vaig començar a documentar-me amb llibres. Aquests han estat la principal font documental del meu treball. A banda d’aquest dos grans recursos, també vaig utilitzar un parell de manuals de protocol, uns power-point proporcionats per un estudiant de protocol i documents d’entitats privades. Val a dir que en la realització de la part pràctica, molta informació de la que vaig utilitzar era via correu electrònic i fonts orals. Això és degut a que era informació proporcionada per professionals i entitats privades com restaurants, floristeries, fotògrafs i d’altres.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat