Estàs a : Inici » Treball de Recerca


“LA BOGERIA”

Llúcia Felipe Sardà


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Felix de Castro

 

Introducció
Aquest treball de recerca es va basar en esbrinar si la següent hipòtesi, “totes les persones tenen una idea equivocada de la bogeria”, era certa. A través d’unes investigacions, les quals van consistir en recerca d’informació, entrevistes i diàlegs, vaig arribar al meu objectiu.

Contingut
Per arribar al meu objectiu, en primer lloc vaig fer un repàs històric del concepte de bogeria per, seguidament, poder-lo definir. Vaig agafar la definició vista des del punt de vista psiquiàtric, on la bogeria és tractada com a malaltia, i vaig esbrinar a través d’unes entrevistes a metges com es presentava actualment aquest concepte, les malalties i els tractaments. Gràcies a un diàleg, i a través de qüestions presentades a un grup de persones d’edats diferents, vaig poder saber què pensava la societat sobre la bogeria. I, finalment, vaig poder entrevistar a una persona que pateix una malaltia mental, per a poder tenir tots els punts de vista. El mètode del meu treball de recerca bàsicament es teòric, ja que es basa en la recerca bibliogràfica, consultes a experts i una petita part d’estudi de camp.

Conclusió
A través de tot aquest treball vaig arribar a les conclusions. La meva hipòtesi inicial,“la majoria de les persones tenen una idea equivocada de la bogeria”, no es podia afirmar, ja que l’opinió de la gent era que la paraula bogeria s’utilitzava amb diferents significats, però sabien diferenciar un malalt mental d’una persona que no pateix cap malaltia mental..

Fonts documentals
Per a la realització d’aquest treball vaig consultar diferents llibres, diccionaris, enciclopèdies per a la realització de les definicions del concepte de bogeria i de la història d’aquesta. Vaig consultar a dos metges per esbrinar el concepte mèdic de la bogeria, les malalties més rellevants actualment i els principals tractaments. Finalment vaig dialogar amb diferents persones i, considerant la diferència d’edat i a través de qüestions plantejades, expressaven la seva opinió sobre diferents conceptes relacionats amb la bogeria.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat