Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Disseny i construcció d'un sistema ecològic d'aprofitament d'aigües pluvials

Yolanda Pérez Fernández


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Samuel Valls

 

Introducció
El projecte ha estat enfocat vers una arquitectura sostenible, fet amb responsabilitat, tant econòmica com material, i especialment satisfent les necessitats dels usuaris. El sistema dissenyat s'abasteix d'energia solar i aprofita l'aigua de la pluja. La inspiració d'aquest treball ha estat un qüestió de superació, ja que fa dos anys vaig dissenyar un habitatge unifamiliar aïllat i volia anar més enllà. Aleshores, volia ser jo qui pensés i dissenyés un sistema totalment ecològic i aprofitable; volia trobar-hi alternatives als problemes que m'anava trobant, però sempre utilitzant tots el recursos naturals possibles.

Contingut
Aquest procés comença a la coberta de l'habitatge, on es fa la recollida d'aigua pluvial, seguint tot un recorregut l'aigua és destinada a un dipòsit acumulador, el qual té un sistema de depuració ecològic i compta amb sensors reguladors i subministradors d'aigua. Aquest dipòsit tindrà dues sortides: la Biopiscina i els equips sanitaris (safareig, rentadora, pica, dutxa, etc.) (es descarta la cuina pels possibles olis i sòlids que es llencen, ja que poden danyar les posteriors instal·lacions). Un cop utilitzada domèsticament, aquesta aigua passarà per un llit bacterià, i posteriorment s'emmagatzemarà a un altre dipòsit acumulador. (Les aigües fecals no seran conduïdes al llit bacterià, sinó que seran portades a la xarxa del clavegueram municipal). D'aquest dipòsit acumulador l'aigua podrà ser utilitzada de nou pel reg del jardí. Tenint en compte el règim de pluges i que aquest projecte es situa en un clima mediterrani, s'ha dissenyat un alternativa en cas de que no plogués durant un llarg període de temps, o en cas contrari, que plogués en molta quantitat. L'alternativa a les èpoques de sequera, seria subministrar aigua de la xarxa municipal al primer dipòsit acumulador, aleshores el sistema tornaria a funcionar amb normalitat. I l'alternativa a les èpoques on abunden les precipitacions és: obrir les claus de pas del sistema de reciclatge d'aigües sanitàries i d'aquesta manera evitar el reg innecessari del jardí. Després, l'aigua utilitzada a la pica, rentadora, dutxa, bidet, etc., anirà a un petit dipòsit acumulador, el qual aprofitant l'energia potencial de l'aigua, passaran a ser aigües fecals. Tot el recorregut de l'aigua anirà impulsat amb bombes i claus de pas. Pel seu funcionament es requereix l'ús d'energia elèctrica, però seguint el model ecològic del projecte, s'instal·laran unes plaques solars. Per fer aquest sistema més confortable, s'han dissenyat uns sensors, dins d'unes boies, per controlar el moviment d'aquest elements. Compta amb un circuit tancat de condicions i accions. Aquests sensors estan col·locats de manera que interaccionen entre ells: el dipòsit 1 amb la Biopiscina, (controlar nivells aigua i repartir-los justament entre piscina i equips sanitaris) i d'altra banda els sensors del dipòsit 2.

Conclusió
Fer aquest treball ha resultat molt gratificant, tot i el gran esforç que ha suposat. El que més m'ha agradat ha estat dissenyar l'animació tridimensional. Un aspecte molt costós però que ha repercutit molt en el resultat final ha estat que sempre sortien més idees innovadores per millorar el projecte i com a conseqüència havia de fer molts canivs; però de no haver anat millorant, de manera progressiva, el projecte que no hauria quedat al meu gust. Aquest treball de recerca m'ha mostrat idees de futur, i tot i la gran dificultat que comporta m'agradaria estudiar enginyeria civil.

Fonts documentals
Una gran font ha estat, sens dubte, un despatx d'arquitectura que m'ha ajudat i m'ha facilitat els documents oficials i visats del col·legi d'arquitectes. També és d'agrair a algunes empresses, que a través d'Internet m'han proporcionat informació sobre els elements més adients pel meu projecte i el pressupost corresponent.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat