Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els vegetals transgènics: el futur és canviar les regles?

Irene Fita Esteban


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Marta Mesa Fernández

 

Introducció
Els transgènics ocupen actualment una part important de les nostres vides tot i que encara ara no en som del tot conscients. Aquests organismes modificats genèticament s’utilitzen en molts camps, des de la indústria farmacèutica a l’agricultura. Els transgènics estan agafant un paper important i moltes persones no en coneixen gairebé res. El que m'ha portat a escollir aquest tema per al meu treball és l'actualitat que l'envolta, molt present avui en dia als mitjans de comunicació, que genera debats i polèmiques. Gràcies a realitzar-lo, tindré uns coneixements que em permetran entendre i questionar tota la informació que s’ha generat al voltant dels transgènics. També m'ha motivat el fet que està relacionat amb els estudis que estic fent i que m’agradaria fer en un futur. L’objectiu del meu treball de recerca és explicar el cicle complet que seguiria qualsevol vegetal transgènic. Al repassar cada part del cicle, podré donar resposta a les preguntes que m’he plantejat inicialment: Com es crea un vegetal transgènic? Per què serveixen? Com està actualment la situació dels transgènics? Són segurs per a la salut humana i per al medi ambient? Per què generen tanta desconfiança al consumidor?

Contingut
Primerament he explicat els passos que s’han de seguir per dissenyar i portar a la pràctica el transgènic al laboratori, parlant a més a més del cultiu, les regulacions que s’han de seguir, la situació actual dels transgènics al món i al nostre país i quines mesures de seguretat s’han de tenir en compte, per exemple. Un cop acabat el transgènic en si, he parlat de les aplicacions que poden tenir, tant les destinades l’alimentació humana i animal com a la millora d’altres aspectes, com la salut o la generació de biocombustibles. Després he acabat explicant quan arriba el vegetal transgènic al mercat: com es comercialitza, com es comprova la seva seguretat, quina és la manera correcta d’etiquetar els aliments transgènics i tota la legislació que hi ha al darrere. L’última part del treball ha consistit en un resum dels avantatges i els desavantatges dels vegetals transgènics, sobretot per a la salut, el medi ambient o l’economia. A més a més, el treball inclou més concretament l'estudi de la seguretat del blat de moro MON810 i, per obtenir informació de primera mà i un altre punt de vista, he contat amb la opinió d'un expert.

Conclusió
Les tècniques biotecnològiques i, concretament, els trangènics, són un món que no ha fet més que iniciar-se. Per ara, sabem ben poca cosa de les possibilitats que ens poden oferir en un futur. Actualment, s'estan fent investigacions, s'inicïen innovadors projectes i es fan diàriament nous descobriments. És un treball molt actual que, possiblement, quedarà obsolet en qüestió de pocs anys. La informació que es pot arribar a cercar dels vegetals transgènics és molt abundant. He tingut dificultats per seleccionar la informació correcta, aquella que és vertadera. El tema dels trangènics genera opinions molt variades. He pogut comprovar que segons d'on extreia la informació variava totalment. Sobre la pregunta que m'havia plantejat més especialment: són segurs els vegetals transgènics per a la salut humana i per al medi ambient? Puc concloure que tots els vegetals que es comercialitzen passen exhaustives proves de seguretat., es realitzen informes, són analitzats per experts i se'n comprova fins al més mínim detall. Per tant, els vegetals que surten al mercat són segurs. Crec, però, que s'han d'utilitzar amb molta precaució i no abusar-ne. Ens caldrà esperar més anys per comprovar realment els seus efectes a llarg termini.

Fonts documentals
Per començar a documentar-me sobre els vegetals trangènics vaig cercar primerament informació a Internet. D'allà en vaig extreure una idea general sobre tot el que envoltava aquest món. En segon lloc vaig documentar-me amb llibres. Per acabar de validar la informació, vaig contar amb una font oral, que em va proporcionar un altre punt de vista i em va ajudar a perfeccionar el treball.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat