Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Joves i llenguatge: un nou concepte de comunicació

Meritxell Punzano Queralta


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Xavier Gimeno

 

Introducció
El meu principal objectiu a l'hora de realitzar el treball fou la meva intenció de fer un estudi sociolingüístic actualitzat de l'argot juvenil i la influència dels nous mitjans de comunicació com poden ésser Internet o la telefonia mòvil. La meva principal motivació ha estat el fet de voler conéixer com parlen els joves i, especialment, com influeixen les noves tecnologies en la seva manera de parlar. A més a més, volia fer un estudi real i vaig pensar que era una bona excusa per poder-lo fer i veure en primera persona els resultats extrets.

Contingut
El treball conté una introducció teòrica on tracto el llenguatge, la comunicació i l'argot. Posteriorment, basant-me en la part teòrica, he realitzat un estudi real amb alumnes del centre IES Dolors Mallafré i Ros (ESO) on he analitzat els resultats i he obtingut una conclusió en relació a allò que m'interessava saber dins de l'àmbit del llenguatge.

Conclusió
Els resultats obtinguts responen a les preguntes prèvies que m'he plantejat i he pogut extreure conclusions molt interessants en relació a la visió actual dels joves envers el llenguatge. A més a més, estan basats en un estudi real i, per tant, s'adeqüen de manera versemblant a la societat actual.

Fonts documentals
El treball ha estat realitzat bàsciament en base a dues fonts: per a la part teòrica, he consultat llibres especializats on poder basar després l'estudi pràctic; aleshores, per a la part pràctica, he realitzat uns models de prova que he passat als alumnes i, a partir d'aquí, he fet les conclusions i l'analisi.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat