Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La violència de gènere a Solitud de Víctor Català i La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda

Júlia Vigó Pascual


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Geni Ribas Gàlvez

 

Introducció
L’objectiu del meu treball és fer una anàlisi de dues novel•les de la literatura catalana del s. XX, La Plaça del Diamant i Solitud, i descobrir si les seves protagonistes, la Natàlia i la Mila, pateixen violència de gènere. El motiu de la tria d’aquest treball és el meu interès per l’anàlisi, l’opinió i l’expressió escrita. Tot i així, em vaig decantar per aquest treball perquè sabia que no em seria del tot fàcil, degut al meu escàs hàbit de lectura, i per tant, m’hi hauria d’esforçar i endinsar-m’hi al màxim.

Contingut
El treball tracta de l’anàlisi d’un tema d’actualitat com és la violència de gènere enfocat en l’àmbit literari, en concret, a través de la lectura de Solitud de Víctor català i La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Per saber si les protagonistes de les novel•les patien o no una situació de violència, havia de documentar-me sobre la violència de gènere (definició, tipus, context històric, influències de l’entorn). Així, tindria clar en què basar-me a l’hora d’analitzar les relacions que s’estableixen en els llibres. Un cop fet això, em vaig endinsar en l’anàlisi de les novel•les, començant per la Plaça del Diamant i seguidament Solitud. En cada cas, vaig fer un repàs biogràfic de les autores, Mercè Rodoreda i Víctor Català (Caterina Albert i Paradís), un resum de la novel•la, el tractament de cada personatge i la seva relació amb la protagonista i, per últim, una conclusió. En aquest últim apartat és on declarava la meva opinió sobre si hi havia o no violència de gènere, basant-me en la definició d’aquest concepte i en el que havia llegit en els llibres.

Conclusió
Un cop fet aquest treball puc extreure les següents conclusions generals. La primera és que el concepte de violència de gènere és força confús a l’hora d’aplicar-lo ja que requereix una gran anàlisi de l’agressor per saber exactament quin ha estat l’impuls que l’ha conduit a realitzar un maltractament. A més, aquest concepte s’està utilitzant massa sovint, fet que ens pot fer pensar que és aplicable en qualsevol cas. Per altra banda, he vist que el principal problema de la discriminació ha estat la convicció de les mateixes dones de que el seu rol social era inferior. Per últim m’he creat una opinió pròpia sobre tots aquests aspectes i he aprés a veure la societat en que vivim amb uns altres ulls i a sentir-me afortunada en molts aspectes.

Fonts documentals
- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Mercè Rodoreda [en línia] [consulta: juny del 2010] - Català, Víctor. Solitud. Biblioteca Selecta. Barcelona, 1966. - Centro de Estudios de la mujer de la Universidad de Salamanca, Mujer y Literatura [en línia] [consulta: desembre del 2010] - D.D.A.A.. Lectures de COU 1995 – 1996. Edicions La Magrana. Barcelona, 1995. - D.D.A.A.. Lectures Cou 1996 – 1997. Edicions La Magrana. Barcelona, 1996. - Gabancho, Patrícia. La rateta encara escombra l’escaleta. Edicions 62. Barcelona, 1984. - Red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género, Informe Mundial sobre la violencia y la salud [en línia] [consulta: maig del 2010 -Rodoreda, Mercè. La plaça del Diamant. Club Editor. Barcelona, 1982. - Universitat Oberta de Catalunya, Lletra [en línia] [consulta: setembre del 2010] - Wikipedia, < http://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot > [consulta: desembre del 2010] - Wikipedia, [consulta: gener del 2011]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat