Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Domòtica

Patricia Soler Rebenaque


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Rubén Lumbiarres

 

Introducció
La importància de les noves tecnologies és cada dia més gran. Ens trobem davant la contínua incorporació de noves formes de comunicació en l’equipament industrial i millores en els aparells destinats al consum domèstic... Tot això té com objectiu millorar la qualitat de vida i facilitar el treball. L’ús d'aquestes tecnologies aplicades tant en l’àmbit d'edificis públic com en petits habitatges s'anomena domòtica. La domòtica facilita la realització de les coses més quotidianes aportant un major benestar i seguretat. He trobat interessant realitzar el treball sobre aquesta branca de la tecnologia perquè les noves tecnologies són una part important de la nostra forma de vida actual i sobretot de cara al seu desenvolupament futur.

Contingut
Aquest treball és divideix en dues grans parts clarament diferenciades: en la primera part s'explica tant l'estat de l'art com les noves tendències vers la total implantació de la domòtica, posteriorment es fa una exposició dels elements que formen tot sistema domòtic així com de les arquitectures més emprades a l’hora de portar a la pràctica un sistema domòtic, en la segona part del treball s’implementa un sistema domòtic senzill mitjançant l’ús de dispositius programables i busos de comunicació digital de dades.

Conclusió
Els objectius proposats a l’inici d’aquest treball eren principalment conèixer el funcionament i les noves tendències de la implantació de la domòtica, els seus elements i arquitectures del sistema domòtic, i els principals motius i avantatges d’instal·lar-se’n a l’habitatge. Aquest treball m’ha permès aprofundir en el tema, coneixent no només els avantatges com a usuaris, sinó les característiques del seu funcionament intern i les diferents modalitats. Durant aquest treball he adquirit unes nocions bàsiques de programació en C i una mica del seu llenguatge i funcions, i com s’executen les ordres programades que conjuntament amb la complexitat i antiguitat del sistema domòtic és el que més m’ha sorprès. La meva generació estem molt familiaritzats amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), amb els ordinadors, telèfons mòbils, Internet i els diferents aparells electrònics com els MP3, iPod’s, etc, però realment no coneixem el seu funcionament intern ni la quantitat d’ordres i possibilitats que processen a una velocitat pràcticament imperceptible per a nosaltres, gràcies a la part de programació m’he adonat en un petit grau el que comporta cada vegada que interactuem amb aquests aparells. La part més entretinguda i al mateix temps més complicada, ha sigut la construcció del sistema domòtic. He après a soldar resistències, cables, triacs i la importància de que estigui ben fet, ja que un petit error de càlcul pot fer que tot el circuit deixi de funcionar. Considero que la domòtica és una branca de la tecnologia que s'hauria de potenciar més, encara que sóc conscient que el factor que ho impedeix és l’elevat preu que comporta instaurar-ho, malgrat això, considero que implantant un sistema domòtic en el moment d’edificar l’habitatge reduiria considerablement les despeses posteriors estalviant energia i millorant el confort i la seguretat de l’usuari.

Fonts documentals
HOYOS R. i altres. Tecnologia Industrial I. Barcelona: Ed.Mc Graw Hill, 2008 www.casadomo.com http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14 http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?idm=5&id=12899&c=1 www.arquba.com.ar http://www.arquba.com.ar/monografias-de-arquitectura/edificios-inteligentes-y-domotica/ www.construmatica.com http://www.construmatica.com/construpedia/Dom%C3%B3tica www.fudomo.com http://www.fudomo.com/servicios-inmotica.html http://www.fudomo.com/noticias-domotica-inmotica/premio-mejor-instalacion-inmotica.html www.ldingenieria.com http://www.ldingenieria.com/domotica.html www.domodesk.com http://www.domodesk.com/content.aspx?co=144&t=146&c=43 www.casadomotica.cl www.domoticachile.org www.casadomotica.cl/pd1.html www.domoticainstaladores.es www.domitel.com

 

Cercador de treballs

Ara és novetat