Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Aparell fonador: fisiologia i afeccions

Xènia Diaz Esteban


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Joan Santandreu

 

Introducció
L’aparell fonador és el responsable de la producció de sons d’una persona, inclou la total coordinació de tots els músculs amb les cavitats ressonadores. El meu objectiu principal és entendre com són les cordes vocals, com funcionen, quines afeccions pateixen i també quines en són les causes. Sovint hi ha persones que pateixen de la veu des que neixen o presenten alguna afecció al cap dels anys ja que han adquirit mals hàbits a l’hora de parlar. També, es donen casos de persones que pateixen alguna afecció vocal congènita o adquirida, però no ho arriben a saber mai. Em vaig interessar per aquest camp fa cinc anys, quan vaig començar les meves classes de cant en una escola de música. Després d’algun temps, aquesta afició va fer que comencés a interessar-me per aquest tema ja que és molt elevat el desconeixement de l’aparell fonador que tenen les persones. Sovint, no només l’usem a diari sinó que n’abusem sense contemplacions i ni tan sols ens n’adonem. He escollit aquest tema ja que uneix dos camps que m’interessen molt: el cant i la sanitat.

Contingut
Primerament, he explicat l’anatomia de l'aparell fonador amb el seu òrgan més important, la laringe. He explicat breument les característiques de la veu i el seu funcionament. Més detalladament he resumit els transtorns i les afeccions més comunes de la veu i el seu tractament. He afegit un petit apartat d'alguns dels hàbits i consells per tenir una bona higiene vocal i unes breus entrevistes de testimonis personals que tenen a veure amb aquest camp.

Conclusió
La conclusió més important que he tret d'aquest treball és que l'aparell fonador és un sistema complex que cal preservar. La majoria d’afeccions de les cordes vocals són causades per un abús sobre aquestes i les persones no prenem consciència del nostre cos fins que notem que alguna cosa ens falla. Quan això ocorre intentem minimitzar l’efecte que ha tingut sobre nosaltres, però quasi mai n’eliminem la causa. Caldria que en prenguéssim consciència i que això ens portés a uns hàbits més saludables per poder preservar bé la nostra veu fins la vellesa.

Fonts documentals
Alguns llibres especialitzats en l'aparell fonador i la veu i moltes webs per poder oferir la representació visual que el meu treball requereix També han sigut fonts d'informació les diferents entrevistes que vaig poder efectuar.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat