Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Eneagrama i cinema

Carme Ojeda Serra


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Carmen Gallego

 

Introducció
Amb aquest treball volia comprovar si el cinema utilitza l’eneagrama per definir les pors bàsiques, els desigs, la manera de pensar, en definitiva el caràcter dels seus personatges. La principal motivació que he tingut al dur a terme el treball, ha estat principalment el tema, que quan el vaig conèixer em va entusiasmar. Per altra banda ha estat una gran motivació tenir com a tutora una gran coneixedora sobre el tema, que m'ha ajudat en tots moments.

Contingut
El tema central d’aquest treball de recerca és l’eneagrama, una figura geomètrica en la que s’hi veuen representats els 9 tipus de personalitat existents en la naturalesa humana. El seu objectiu és portar a un pla conscient els actes mecànics de la nostra personalitat, per poder canviar els aspectes negatius o que menys ens agraden de nosaltres mateixos. Aquest sistema psicològic, utilitzat actualment en teràpies psicològiques, el vaig conèixer a les classes de psicologia, amb qui ha estat la meva tutora del treball. El treball està estructurat en dues parts, en la primera, la part teòrica, s’hi descriuen els 9 eneatips (tipus de personalitat), mentre que en la segona, la part pràctica, seguint els models de l’eneagrama, he analitzat els personatges de nou pel•lícules diferents. Aquesta segona part es complementa amb el muntatge de cadascuna de les pel•lícules, en què s’hi observen les escenes més importants i en què millor s’observa la relació eneatip-personatge. Els 9 eneatips són els següents: al número 1 se l’anomena reformador, perquè són persones que s’esforcen per millorar les coses, però temen cometre errors. L’eneatip 2, s’anomena ajudador, són aquelles persones que desitgen intimar amb els altres i solen fer coses per ells, per sentir-se necessitats. S’anomena triomfador a l’eneatip 3, perquè estan motivats pel progrés personal, es preocupen per la seva imatge i pel que els altres pensen d’ells. El tipus 4 s’anomena individualista, s’amaguen dels altres perquè es senten vulnerables o defectuosos, però també poden sentir-se apartats de les formes normals de viure. El tipus 5 s’anomena investigador perquè són capaços de concentrar-se i enfocar l’atenció en desenvolupar idees i habilitats complexes i és possible que s’obsessionin amb pensaments i elaboracions imaginàries. L’eneatip 6 s’anomena lleial, perquè són persones dignes de confiança, treballadores i responsables, però poden adoptar una actitud defensiva i ser molt nervioses. El tipus 7 s’anomena entusiasta, perquè constantment estan buscant experiències noves i estimulants. El 8, el desafiador, i pensen que han d’estar al comandament del seu entorn. Per últim, el tipus 9, el pacificador, són persones que desitgen que tot vagi sobre rodes, sense conflictes, i fins i tot, acostumen a minimitzar qualsevol cosa inquietant.

Conclusió
He pogut comprovar que la hipòtesi inicial (el cinema utilitza l’eneagrama per crear els seus personatges, explicar les seves pors i desigs bàsics, com expressen els seus sentiments, com pensen, els diferents caràcters...) és certa. Tot i que potser els directors i directores de cinema, així com els guionistes, no en són plenament conscients. Cadascun dels personatges pertany a un dels 9 tipus de personalitat de l’eneagrama, en forma més o menys pura, i està comprovat en les nou pel•lícules analitzades, cadascuna amb un personatge d’un eneatip diferent més o menys pur.

Fonts documentals
Llibres HUDSON, Russ i Don Richard Riso, La sabiduría del eneagrama, Barcelona, 2000, editorial Urano. MAITRI, Sandra, La dimensión espiritual del eneagrama, Barcelona, 2004, La Liebre de Marzo. Web http://enneagramme.com/Cinema/9_cine.htm http://www.centrotranspersonal.com.ar/campus/modulos/Eneagrama...%20Un%20cuento%20y....doc http://www.fundacionclaudionaranjo.com http://www.personarte.com/test.htm Pel•lícules • Mejor impossible • Desayuno con diamantes • Wall Street • Los puentes de Madison • La vida secreta de las palabras • El jardinero fiel • Cinema Paradiso • Mystic River • American Beauty Videos http://www.youtube.com/watch?v=6wJEfPoQuKQ (Entrevista Claudio Naranjo) http://www.youtube.com/watch?v=Xss43RH3lxo (Entrevista Claudio Naranjo) http://www.youtube.com/watch?v=4zfzSus58NQ (Entrevista Claudio Naranjo)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat