Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Patologia del cordó umbilical

Júlia Castro Arnau


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Mª del Mar Lago

 

Introducció
Quan parlem d'un “vincle” entre mare i fill a què ens referim? A un vincle físic o emocional? Sens dubte, el lligam físic existeix, durant la formació de l'ésser humà, i el melic n'és la prova més irrefutable. Aquesta unió, aquest punt de connexió entre mare i fill ha estat el punt de partida del meu treball i d'aquí vaig derivar-ne l'eix: la patologia del cordó umbilical. El terme “patologia” fa referència a la part de la medicina que estudia les malalties i també, el conjunt de símptomes d'aquestes. El meu treball de recerca s'ha basat en el conjunt d'anomalies i malformacions que pot patir una estructura tan simple com és el cordó umbilical, i que compleix una funció vital: transportar, de mare a fill, l'oxigen i els nutrients necessaris pel bon desenvolupament del fetus.

Contingut
El meu treball es pot dividir en dos grans parts: una primera que és teòrica i una segona que és pràctica, però que inclou alguns punts teòrics. En la primera part, que inclou els tres primers punts del treball, he fet una introducció bàsica al cordó umbilical, parlant de la formació durant l'embaràs, l'estructura i la funció vital que compleix; he explicat la patologia del cordó umbilical, punt que dóna títol al treball, i en la qual s'inclouen des de les malformacions estructurals fins a les anomalies relacionades amb la dinàmica del cordó; i per últim, he parlat dels procediments de diagnòstic de la patologia del cordó umbilical, explicant els diferents tipus d'ecografies i la valoració morfològica del cordó, es a dir, com es detecten les diferents anormalitats presents en el cordó umbilical. En la segona part, he realitzat un estudi estadístic, amb dades de dos anys consecutius, per tal de trobar una possible relació entre la presència de patologia en el cordó umbilical i el tipus de part (els quals defineixo en l'apartat) i una segona relació entre la presència de patologia i l'Apgar (el qual també explico en l'apartat). En aquesta part també he inclòs dues entrevistes. En el treball, he afegit quatre annexes entre els quals hi ha el recull de dades que m'han servit per a la realització de l'estudi.

Conclusió
Els objectius que em vaig marcar a l'inici del treball eren principalment trobar si existia la relació esmentada anteriorment, així com afirmar o negar si la presència de patologia en el cordó umbilical causava sempre la mort fetal (la mort del fetus). Al final del treball vaig poder negar que la presència de patologia provoqués la mort fetal. Pel que fa a les relacions, vaig concloure en que no hi ha una relació ben definida entre la presència de patologia i el tipus de part. Pel que fa a l'Apgar, pot haver-hi una relació, tot i que per la diferencia de percentatges no es pot afirmar que sigui clara i indiscutible. També podria suposar que degut a que el meu estudi esta basat en dos anys, els resultats obtinguts són poc precisos i per tant, si volgués aprofundir i afirmar o refutar amb certesa una relació hauria de prendre dades de deu anys com a mínim. A part de les hipòtesis, també he pogut concloure que sense la presencia del cordó, el fetus no pot desenvolupar-se, ja que és per on es transporten la sang oxigenada i els nutrients necessaris. També, que la patologia del cordó umbilical és diversa i que no totes les anomalies que pot presentar afecten la vida del fetus.

Fonts documentals
Gran part de les fonts consultades i utilitzades per a realitzar aquest treball han estat llibres de ginecologia i obstetrícia (la majoria), d'ecografia, d'histologia i citologia, d'infermeria maternal i d'infermeria pediàtrica. També he fet un bon ús de pàgines web, d'articles de revistes mèdiques, de diccionaris i dels coneixements de professionals en el camp de la maternitat. Algunes de les fonts consultades: COMINO DELGADO, R. Y LOPEZ GARCIA, G. Obtetrícia y Ginecología. Barcelona. Editorial Ariel, 2004. / MOORE, K.L. Embriología clínica: el desarrollo del ser humano. Madrid. Elsevier Espana, 2004. / GILBERT-BARNESS, E. Handbook of Pediatric Autopsy Pathology. New Jersey. Humana Press INC, 2005. / SEGURANYES GUILLOT, G. Enfermería maternal. Barcelona. Masson, 2006. / LUBUSKY M., DHAIFALAH I., PROCHAZKA M., HYJANEK J. I altres. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy:relation to chromosomal defects. Prenat Diagn. 4/2007; 27:327-31 Departament d'Obstetricia i Ginecologia de l'Hospital Universitari de Olomouc, Republica Txeca.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat