Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Anàlisi comparativa entre Comunisme i Anarquisme

Josan Dorado Ruiz


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Isabel Pérez

 

Introducció
L’objectiu principal del meu treball va ser realitzar una comparació objectiva entre l’Anarquisme i el Comunisme, dues ideologies de vida que van protagonitzar un sèrie de moviments que van permetre molts dels avenços laborals amb què convivim avui en dia. Lligat amb aquest objectiu principal, també em vaig proposar estudiar mínimament l’opinió pública envers les ideologies, la possible viabilitat d’aquestes i mantenir un contacte presencial amb un comunista i un anarquista. El fet que no em consideri ni anarquista ni comunista (i, per tant, el fet de poder fer un treball objectiu) i el meu interès pels fenòmens històrics que han marcat un abans i un desprès han estat les dues motivacions principals que m’han dut a escollir aquest tema.

Contingut
Desprès d’una breu introducció als inicis del Moviment Obrer i a la Revolució Industrial (el context on el fenomen neix) vaig analitzar el Comunisme i l’Anarquisme basant-me en els seus orígens. Per tal de comparar-los de la manera més clara possible, vaig decidir estructurar la informació en tres grans apartats: els objectius que persegueixen, la forma que proposen per assolir-los i com seria una societat comunista i una anarquista basant-me en aspectes econòmics, socials i polítics. Finalment, per concloure vaig realitzar dues entrevistes, una a un comunista: en Yesid Arteta, (ex guerriller de les FARC i actual gestor de la pau a Colòmbia) i a en Jose Maria, un membre de la CNT a la seu de Vilanova i la Geltrú (i per tant anarco-sindicalista).

Conclusió
A partir de la realització del projecte, a més a més de veure els resultats extrets de la comparació d’aquestes dues ideologies, he pogut anar més enllà de les expectatives inicials; és a dir, gràcies a l’estudi d’aquestes ara em considero una persona molt més tolerant amb ambdós corrents sempre parlant d’una manera objectiva, ja que segueixo sense considerar-me inclòs en cap d’elles. Per una altra banda, l’experiència personal que m’he endut un cop he entrevistat aquestes dues personalitats ha estat molt satisfactòria i m’han ajudat a tenir aquesta actitud. I, finalment, com a última aportació cal a dir que la manera en què he estructurat la informació ha ajudat a tenir una projecció molt més endreçada i entenedora dels continguts que volia transmetre.

Fonts documentals
Per tal d’assolir un dels objectius principals del meu treball -fer un conjunt objectiu-, vaig considerar oportú documentar-me a partir dels principals autors anarquistes i comunistes i obtenir un menor gruix informatiu d’internet, ja que és una porta oberta al accés de tothom i la informació que es pot extreure sobre temes ideològics pot estar força distorsionada. Llibres com el Manifest Comunista de Marx o La Moral Anarquista de Kropotkin han estat claus en la meva recerca. A més a més, les personalitats que realment s’han encarregat de facilitar el traspàs d’informació dels llibres a la meva ment han estat en Yesid i en José Maria, peces clau al meu treball.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat