Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Quan el cel es vesteix de colors

Laura Sainz Torres


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macias

 

Introducció
Els objectius d'aquest treball van ser, inicialment, aprendre a elaborar petards, coets i fonts i, posteriorment, aconseguir que explotin en el cas dels petards, s'enlairin en el cas dels coets, i continguin efectes lluminosos i de color en el cas de les fonts.

Contingut
El treball té dues parts: Els apartats teòrics, on s'expliquen els conceptes que intervenen en pirotècnia; tant les lleis físiques i químiques que descriuen els processos com la història de la pólvora i la pirotècnia. I els apartats pràctics on es descriu l'experimentació amb els materials aconseguits per arrivar a elaborar petards, coets i petits focs artificials. En aquest apartat també apareixen alguns vídeos i fotografies dels experiments realitzats.

Conclusió
Aquest treball ha estat molt enriquidor per mi. He pogut acomplir tots els objectius que m'havia proposat inicialment i inclús he pogut anar més enllà. He descobert que els petards, els coets i les fonts són molt més diferents del que semblaven a primera vista, tant la seva elaboració com el seu funcionament. Jo pensava que seguirien, si fa no fa, un patró de fabricació semblant i estava ben equivocada. I sobretot la conclusió que puc extreure d’aquest treball és que la pirotècnia està viva i sempre s’ha d’estar renovant. Cada any es descobreixen coses noves sobre la fabricació dels focs artificials I finalment he vist que la pirotècnia és una ciència molt subjectiva; encara que les lleis i les fórmules que es fan servir siguin objectives, existeix el factor artístic a l’hora de la fabricació dels focs. I veient un castell de focs està clar que no tots tenim els mateixos gustos, ens poden agradar més les palmeres o els focs que fan diferents formes al cel. Aleshores la sensació que produeixi aquell foc o aquella font, etc, pot variar molt en la persona i en el temps.

Fonts documentals
Bibliografia SMILEY, Jason , Easy PVC rockets 2005 PERAL, Fernando; TROITIÑO, Mª. Dolores; IZQUIERDO, Mª. Cruz; de la PLAZA, Mª. Ángeles. Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas Universidad Nacional de Educación a Distancia, Química de los fuegos artificiales: un recurso didáctico tomado de las fiestas populares”. 2008 NAKA, Richard; traducció de Sebastián Garófolo; teoria sobre motors coet de propel•lent sòlid LESLIE, Stuart i YAWN, James; Proposal for the inclusion of KNO3/sugar propellants in the tra experimental rocketry program Webgrafia www.portalplanetasedna.com www.skylighter.com www.chemistry.about.com www.wikipedia.es www.google.es/images www.youtube.com http://scifun.chem.wisc.edu http://cc.oulu.fi/~kempmp/colours.html Institucions pirotècnia Igual botiga pirotècnica Piressa

 

Cercador de treballs

Ara és novetat