Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Una mostra de cens de la planta del margalló en la Serra de Bonaire

Maria Sánchez Hernández


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Josep Mª Llopart

 

Introducció
El margalló és una de les poques palmeres autòctones d'Europa. És una espècie protegida, degut l'ús descontrolat que en feia d'ell la gent. És aquest el motiu pel qual vaig creure oportú elaborar una mostra de cens del margalló i poder d'aquesta manera conèixer el seu nivell de repoblació. Em proposava també esbrinar si s'hauria fet algun cens posterior/anterior d'aquesta espècie als incendis que s'han produït al voltant del terme de Vilanova i la Geltrú. Segons fonts orals van abastar la zona on he portat a terme el meu treball de camp. D'aquesta manera podria contrastar-lo amb les dades que pogués obtenir en la meva observació.

Contingut
El meu treball consta de la següent estructura: Els dos primers apartats són més conceptuals, en un d'ells faig esment de la zona on he realitzat el treball de camp, per tal de conèixer les característiques més rellevants del terreny i de climatologia. I en l'altre faig una petita pinzellada donant a conèixer les característiques del margalló. El tercer apartat consisteix en l'elaboració i execució del treball de camp. L'objectiu era realitzar un cens de la planta del margalló. La tasca portada a terme s'ha basat en un estudi observacional i descriptiu ja que m'he dedicat a comptabilitzar els exemplars i prendre nota de les característiques l'entorn. Per du a terme aquest estudi vaig haver d'elaborar un disseny, conegut com aleatori simple. He escollit parcel·les a l'atzar això sí, procurant en tot moment que hi hagués gran biodiversitat de paisatge. I finalment el mètode que vaig portar a terme va ser de Transsecte elaborant parcel·les quadrangulars de 50x50m. Per poder du a terme el treball de camp, vaig decidir ubicar-me a la Serra de Bonaire, per la proximitat i fàcil accés i per la rica biodiversitat de paisatge que presentava aquesta. Vaig seleccionar quatre zones de la serra : Base de Serra de Bonaire, Tres Termes, la Talaia i per últim el Pla de les Palmeres. I vaig estudiar un total de 9 parcel·les. En el quart apartat exposo tots el resultats obtinguts. Un cop recollides totes les dades, aquestes van ser processades mitjançant el programa informàtic Excel per tal de realitzar els càlculs i representacions gràfiques. D'aquesta manera em va ser més fàcil alhora de treure'n conclusions dels resultats obtinguts. I també mitjançant el programa Mira-Món he representat de forma gràfica les dades numèriques de la densitat de la planta del margalló en el mapes topogràfics de les zones on he realitzat els cens.

Conclusió
He censat un total de 1449 exemplars de margalló en una superfície de 2,25ha i la densitat total de la zona estudiada és de 644 margallons/ha. M'he donat compte de que la gran majoria d'exemplars de margalló són joves per tant podria afirmar que hi ha una regeneració d'aquesta espècie en la zona de serra de Bonaire. També he de dir que els exemplars es trobaven distribuïts majoritàriament en grup. Dedueixo que la intervenció d'animals en la seva distribució i dispersió haurà estat pràcticament nul·la. No he tingut la possibilitat de contrastar els meus resultats ja que no he trobat cap documentació d'estudis de cens del margalló d'aquesta zona. Per la qual cosa no he pogut saber amb certesa si ha hagut una bona regeneració del margalló respecte els anys anteriors.

Fonts documentals
Per a la realització d'aquests treball vaig haver de fer una primera recerca per Internet, en pàgines especialitzades sobre el margalló i el Parc Natural del Garraf. Posteriorment vaig fer consultes a llibres. I vaig tenir també el privilegi de que la Diputació de Barcelona em pogués cedir dades sobre focus d'incendis que tenien registrats entre els anys 1996-2009.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat