Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Un fanal alternatiu

Pau Milà Guasch


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Ivan Domingo

 

Introducció
Cada vegada hi ha més activitats que fan que augmenti el consum d’energia, una de les activitats que consumeix més energia elèctrica és l’enllumenat públic Això es degut a que a cada poble i ciutat hi ha centenars de fanals que consumeixen milers de kilowatsd’energia elèctrica. Avui en dia, estan apareixent moltes tecnologies que ajuden a l’estalvi d’energia. Degut a aquest consum d'energia de l'enllumenat públic el meu objectiu és: Dissenyar un fanal alternatiu aplicant les noves tecnologies d’estalvi energètic, i comparar-lo amb el fanal tradicional per saber l’estalvi d’energia que obtindríem.

Contingut
En aquest treball he dissenyat dos maquetes, una física per poder explicar on ficaré tot el meu disseny de plaques fotovoltaiques. En el segon, he dissenyat una maqueta elèctrica per poder demostrar que el meu circuit funcioni. També he calculat l'estalvi energètic que ens podem estalviar aplicant el meu sistema de plaques fotovoltaiques i la tecnologia LED en comparació a un fanal tradicional. També he afegit algun gràfic sobre l'estalvi energètic.

Conclusió
Finalment podem veure que sí que és factible disposar de sistemes complementaris que facin l’enllumenat públic més ecològics i sostenibles. Gracies a l'aplicació de dos factors tecnologics: tecnologia LED i el sistema d'acumulació i captació d'energia solar. Aquest treball m'ha ajudat aprendre molts coneixements sobre les noves tecnologia i familiaritzar-me amb l'ús de aparells complexos.

Fonts documentals
Principalment en aquest treball m'he informat d'internet i sobre alguns llibres: Sistemas solares fotovoltaicos i instalación solares fotovoltaicas.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat