Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de les aigües subterrànies del sector nord occidental del massís del Garraf (sector Gelida Sant Sadurní d'Anoia).

Manel Butí Jacas


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Gregoria Prieto

 

Introducció
Ja que en un futur em vull dedicar a fer una carrera científica, vaig decidir decantar-me per un treball en l'àmbit de la ciència. Els meus objectius són esbrinar la qualitat en la que es troben les aigües de tres pous situats al sector nord occidental del Massís del Garraf. Per altra banda, és sobtant que hi hagi aigües que brollen a temperatures superiors als 30 graus, pel que hi pot haver una possible anomalia geotèrmica. La primera hipòtesi es que els tres pous provenen del mateix aqüífer.

Contingut
El meu treball està estructurat de la següent forma: En primer lloc, vaig fer un estudi previ de la situació en la qual es trobava cada pou (petrologia, hidrogeologia, etc...) Seguidament vaig comprovar els estudis previs ja realitzats sobre el massís i finalment, un cop agafades les mostres vaig realitzar tota la tasca de laboratori.

Conclusió
Com a conclusió vaig determinar que totes les aigües són de bona qualitat i aptes pel consum, vaig confirmar la anomalia geotèrmica del pou situat a Sant Sadurní d’Anoia i vaig falsejar la hipòtesi ja que cada pou prové d’un aqüífer diferent.

Fonts documentals
Les principals fonts d’informació han sigut els llibres La química del agua de J. Rodier, els mapes que he utilitzat per localitzar els pous i extreure informació i algunes pàgines web.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat