Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Relació entre la temperatura corporal i la personalitat

Júlia Carmona Maurici


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Luís Alonso

 

Introducció
L'objectiu principal de la recerca és esbrinar si existeix una relació entre el cicle de la temperatura corporal i algunes variables de personalitat com l'extraversió, el neuroticisme, el psicoticisme i l'ansietat. La motivació implicada en aquest treball és l'interès personal per la cronobiologia i la psicologia.

Contingut
El treball conté una part teòrica que consisteix en exposar les teories i els estudis que ja s'han realitzat referits a la personalitat i la temperatura. La segona part del treball és experimental; mesura les variables de personalitat i el cicle de la temperatura dels vint subjectes. Finalment vam canviar lleument la direcció de la recerca, vam introduir la varable sexe per investigar si interaccionava amb la temperatura sobre les trets de personalitat.

Conclusió
Com a conclusió vam determinar que la personalitat està relacionada amb la temperatura interna i amb el sexe i en quin grau. El sexe i la temperatura interaccionen sobre l'ansietat, l'extraversió i el neuroticisme.

Fonts documentals
Tot i que hem utilitzat una bibliografia àmplia, les principals fonts d'informació han estat els llibres Chronobiology, de JC Dunlap, i Avaluació psicològica de Judit Abad Gil. A més, hem consultat diverses webs.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat