Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Psicoanàlisi i surrealisme a Dalí.

Javier López Selva


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Alexandre Ràfols Cabarisses

 

Introducció
Volia seleccionar un tema que m’agradés i em motivés. Vaig començar per llegir les bases del psicoanàlisi de Freud, per poder arribar a interpretar el món que els pintors surrealistes plasmaven en les seves teles, així com el seu per què i que significà per a ells. Durant aquest procés de recopilació d’informació, em vaig adonar que les teories de Freud eren la base del surrealisme. També vaig descobrir que els pintors surrealistes representaven o ho intentaven, el seu món interior, el seu subconscient. Per a mi plasmaven quelcom irrepresentable com és la complexitat de la ment humana. La meva recerca o treball final va consistir en saber trobar petits detalls que configuren una personalitat humana, una manera de pensar i de percebre les coses: el fons de l’obra surrealista.

Contingut
El meu treball el vaig estructurar en tres parts: En la primera vaig explicar i assentar les bases del surrealisme: teories freudianes. En la segona em vaig centrar en el tema del moviment artístic anomenat Surrealisme i del pintor escollit: S. Dalí. Per acabar vaig escollir vuit obres que creia més representatives de l’autor i del moviment i en vaig fer una interpretació, on es veiés clarament les referències de les teories de Freud en aquestes pintures sobre tela.

Conclusió
Quan vaig començar el treball no vaig imaginar que pogués ser tan interessant aquest tema. En primer lloc vaig obrir la meva ment, vaig adonar-me que l’inconscient, i la ment humana sense cap prejudici moral o ètic és meravellosa, intrigant, gairebé infinita. Vaig descobrir que tot forma part de nosaltres, que som el resultat de les nostres circumstàncies i vivències, així com records i desitjos. Tot ens influeix en més o menys mesura, i ens configura, ens moldeja. I en les obres, precisament és això el que vaig buscar. D’aquí es desprèn que el surrealisme va beure de les bases psicoanalítiques de Freud i les va voler representar en una manifestació artística.

Fonts documentals
En quant al tema de recerca d’informació no vaig trobar gaires dificultats ja que la vaig trobar, en llibres, Internet, pel·lícules, o altres fonts. Aquestes van ser: Llibres: (psicoanàlisi, moviment surrealista i autors concrets) Internet: webs dels autors estudiats, del moviment tractat i de les bases del surrealisme, com també alguna información biogràfica de Freud. Filmografia: pel·lícules que tenien relació amb el tema de la representación o deformació de personalitats.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat