Estàs a : Inici » Treball de Recerca


CONSTRUCCIÓ D'UN DIRIGIBLE AMB UN SISTEMA DE VÍDEO-VIGILÀNCIA A BORD

Albert Cermeno Castañer


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Miquel Pascual Cabo

 

Introducció
L'objectiu principal consistia en el disseny i la creació posterior del dirigible, que s'utilitzaria en el dia a dia per vigilar el pati de l'institut des de l'aire. Durant el desenvolupament del treball van sorgir temes, com l'explicació general de la història dels dirigibles, que vaig considerar mereixedors de ser afegits. La principal motivació consistia en la construcció, en la part pràctica, i en poder aprofundir en un tema directament relacionat amb la tecnologia que desconeixia en gran part i que suposava un repte per a mi. Que el dirigible resultant pogués tenir una aplicació real un cop construït va ser determinant.

Contingut
És possible dividir el treball en dues parts. La primera d'elles és la part teòrica. En ella s'hi explicarà en primer lloc la història dels dirigibles, una gran desconeguda per a gran part de la població actualment. Posteriorment es procedirà a explicar amb detall l'objectiu principal del dirigible, per acabar afegint-hi altres possibles usos. El següent pas consistirà en explicar els diversos materials que formaran el conjunt, en explicar les lleis físiques que permeten el seu funcionament i en resoldre diverses qüestions que vagin sorgint sobre la seva construcció. Ja com a últim pas abans de passar a la següent part s'explicarà el procés d'elaboració i disseny del dirigible. Ja en la segona part, aquesta pràctica, es durà a terme, seguint els esquemes de la primera part, el projecte de construcció de l'aeròstat teledirigit. Primer es realitzarà la construcció de la caixa i del sistema de control. Posteriorment s'aplicarà el mètode de subjecció de la caixa al globus. En el següent punt s'explicarà pas per pas les accions dutes a terme per a la construcció del dirigible.

Conclusió
Les conclusions i el debat de la hipòtesi estan condicionades per la impossibilitat d'adquirir el globus i l'heli i per tan no poder finalitzar el treball tal com hauria desitjat. Tot i això, puc afirmar que la hipòtesi ha resultat correcta. He complert dins del període proposat l'objectiu de dissenyar i construir un dirigible i el seu sistema de control. El seu funcionament final és l'esperat, i en l'hipotètic cas de poder unir la caixa a un globus ple d'heli aquesta el controlaria correctament.

Fonts documentals
Principalment recursos electrònics, obtinguts d'Internet. Desafortunadament, a l'hora de realitzar el treball no vaig trobar llibres que aportessin algun incentiu ni informació addicional a l'hora de redactar el treball. Totes les pàgines web es troben correctament ordenades en la bibliografia del propi treball.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat