Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La profunditat de camp

Héctor López Menchón


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: María José Hellín

 

Introducció
He triat aquest tema perquè sempre he estat aficionat a la fotografia. El treball tracta sobre la profunditat de camp en l'àmbit de la fotografia. S'explica què és, a què és deguda i quines implicacions pràctiques comporta a l'hora de prendre una instantània. Es parteix de la hipòtesi que la profunditat de camp depèn de la distància amb el subjecte, de l'obertura del diafragma i de la distància focal emprada. També es considera que ha de ser possible establir una relació matemàtica entre els paràmetres esmentats i la profunditat de camp.

Contingut
El treball està dividit en una part teòrica i una part experimental. A la part teòrica es defineix el concepte de profunditat de camp i es dedueixen les equacions que estableixen la relació d'aquesta amb els diferents paràmetres de la càmera a partir dels principis de l'òptica geomètrica. A la part pràctica es comprova si la profunditat de camp es pot calcular realment a partir de les expressions matemàtiques obtingudes. El procediment seguit ha estat el següent: s'ha variat independentment cadascun dels paràmetres a considerar i s'ha observat com evolucionava la profunditat de camp; després s'han comparat els resultats obtinguts a partir de l'experiència empírica amb els obtinguts a partir de les equacions. També s'ha dedicat un experiment a tractar el tema de la fotometria, ja que, tot i que no està directament relacionada amb la profunditat de camp, no es pot obviar si es vol aconseguir una fotografia correctament exposada.

Conclusió
En efecte, la profunditat de camp depèn dels tres paràmetres considerats a la hipòtesi. A més, les equacions deduïdes a la part teòrica permeten calcular l'abast de la profunditat de camp amb un marge d'error prou petit. A les conclusions també es proposen idees per a aplicar els coneixements adquirits sobre la profunditat de camp a situacions pràctiques.

Fonts documentals
Obres sobre òptica i fotografia de la biblioteca Armand Cardona i Torrandell, de les biblioteques de la UPC de Vilanova i Barcelona i d'altres, a banda de diverses publicacions o pàgines web especialitzades. A la bibliografia del treball es descriu amb detall el material consultat.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat